Manual Prosedur Kerja Mahkamah Majistret

February 19, 2017 | Penulis: Ermy | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Download Manual Prosedur Kerja Mahkamah Majistret...

Deskripsi

MANUAL PROSEDUR KERJA

Mahkamah Majistret

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 71 PENGENDALIAN SIVIL (TINDAKAN OLEH/TERHADAP KERAJAAN) DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan A.5, k.1, KaedahTuntutan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980

2) Pastikan mencukupi.

Borang 1 KKMR pemfailan 1980

fi

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 71 dan catat dalam Buku Kausa. Arahan Amalan Bil.4/2011

4) Buka fail. 2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetapkan tarikh Sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

3.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak Saman.

dan

tandatangan

5 minit

2) Serah kepada PTUU

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

2) Simpan sesalinan dalam fail.

JANGKA MASA

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

dan

2 minit

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

2 minit

7.

Penghantar Notis

1) Serah Saman kepada A.7 k.3 KKMR 1980 Defendan dan sedia Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan.

15 minit

2) Serah kepada PAP.

8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian A.5 k.2 KKMR1980 untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan. Borang 2

10.

JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA

5 minit

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa.

2 minit

JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, BUAT SERAHAN SECARA GANTIAN (LIHAT CATATAN DI BIL.12(i) DAN SETERUSNYA). SELEPAS INI IKUT BIL. 13 DAN SETERUSNYA.

11A (i)

Pembantu Tadbir UndangUndang

2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan

3) Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret. 2) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan. 11A (ii)

Majistret/ Pendaftar

Semak dan Permohonan.

tandatangan

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos dan simpan sesalinan dalam fail 2) Sedia Senarai Kausa.

1 minit

5 minit

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

dan

beri

JANGKA MASA

11A (iv)

Majistret/ Pendaftar

Dengar Permohonan perintah.

Bergantung kepada keadaan

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Majistret/Pendaftar Pendaftar Bil. untuk kelulusan. 4/2010

5 minit

11A (vi)

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling diluluskan oleh Pendaftar Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

Ketua Bil.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima perintah bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal

b) Perintah bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 2) Meterai Perintah bersih 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

11A (ix)

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Bersih. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

JANGKA MASA

2 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (xi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di luar 1980 bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan.

5 minit

2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di luar bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

11A (xii)

Majistret/ Pendaftar

kepada untuk

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

11A (xiii)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

JANGKA MASA

2 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (xiv)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Jika terdapat Interlokutori :-

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 untuk a) Tetap tarikh Pendengaran Permohonan di A.15 KKMR KKMR hadapan Majistret.

b) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C. Box/Pos. c) Simpan sesalinan dalam fail. d) Sedia Senarai Kausa. 11A (xv)

.

Majistret

Dengar Notis Permohonan dan beri Keputusan.

SILA ULANGI LANGKAHLANGKAH DI BIL. 11A(v) HINGGA 11A (xv).

5 minit

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

12.

JAWATAN

Majistret

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pada hari Sebutan Kes :Dengar Kes dan beri Keputusan :1) Prosiding Oleh Kerajaan Saman tidak a) Jika diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan. A.28 k.6 KKMR c) Jika Defendan tidak hadir, 1980 dan Saman telah diserahkan, rekod Penghakiman Ingkar. 2) Prosiding Terhadap Kerajaan a) Jika pihak-pihak hadir dan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan. A.43 k. 6 KKMR 1980 b) Jika Defendan tidak hadir, tetapkan tarikh pendengaran Notis Permohonan untuk kebenaran merekodkan Penghakiman Ingkar terhadap Kerajaan. c) Jika kedua-dua pihak hadir, teliti Afidavit-Afidavit yang telah difailkan dan dengar penghujahan pihak-pihak. d) Jika permohonan dibenarkan, rekodkan Penghakiman Ingkar.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

e) Jika permohonan ditolak, tetap tarikh Sebutan untuk Defendan failkan Pembelaan. 3) Dalam prosiding oleh atau terhadap Kerajaan a) Setelah penutupan Pliding, A.43 k.7, KKMR dan pemfailan ikatan-ikatan 1980 dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara. b) Jika mediasi berjaya, Arahan Amalan Bil. rekodkan Penghakiman 5/2010 Persetujuan. c) Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara. d) bicara dijalankan dengan Surat Arahan YAA Hakim Besar menggunakan CRT. Malaya Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 e) Dengar kes Keputusan. 13.

14.

dan

beri

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catat Keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa.

Majistret/ Pendaftar

Semak Keputusan di dalam fail A.52 KKMR 1980 dan tandatangan Buku Kausa.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar Bil.4/2010 untuk Majistret/Pendaftar kelulusan.

16.

Pendaftar/ Majistret

dan 1) Semak Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

JANGKA MASA

5 minit

2 minit

2) Serah kepada PTUU.

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Majistret Pendaftar Bil.4/2010 /Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih Pekeliling Ketua dan pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil.4/2010 berikut dipatuhi :a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

19.

Pendaftar/ Majistret

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Penghakiman Bersih. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

20.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

22.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA KOD 71 PENGENDALIAN SIVIL (TINDAKAN OLEH/TERHADAP KERAJAAN) DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima Saman dan Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 71 dan catat dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Saman

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/ Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(3)

Sedia Senarai Kausa

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7(1)

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7(2)

Serah kepada PAP

8

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

9

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan/Sebutan

Jika sama tidak dapat diserah

10

11A(i) (1)

11A(i) (2)

Jika Saman bidangkuasa

diserahan

diluar

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

Pastikan fi pemfailan mencukupi

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (i)(3)

Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret

11A (i)(4)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

11A(ii)

Semak dan Permohonan

11A(iii) (1)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

11A(iii) (2)

tandatangan

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia Senarai Kausa

11A(iv)

Dengar Permohonan Perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

dan

beri

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(vii) (1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

11A(vii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(viii) 1

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

11A(viii) 2

Meterai Perintah Bersih

11A(viii) 3

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

11A(ix)

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11A(x) (1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

11A(x) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xi) (1)

Terima Permintaan untuk Saman diserah di luar bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(xi) 2

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah diluar bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei

11A(xi) 3

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

11A(xii)

Tandatangan surat serah kepada PTUU

11A(xiii) (1)

iringan

dan

Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

11A(xiii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xiv) (1)

Jika terdapat Permohonan Interlokutori, tetap tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Majistret

11A(xiv) (2)

11A(xiv) (3 )

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(xiv) (4)

Sedia senarai kausa

11A(xv)

Dengar Notis Permohonan beri Keputusan

dan

12 Pada hari sebutan kes, dengar kes dan beri Keputusan

12(1)

Prosiding oleh Kerajaan a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui tuntutan, rekodkan Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan tidak hadir, saman telah diserahkan Rekod Penghakiman Ingkar

12(2)

Prosiding Terhadap Kerajaan a) Jika pihak-pihak hadir dan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan b) Jika Defendan tidak hadir, tetap tarikh pendengaran Notis Permohonan untuk kebenaran mencatatkan Penghakiman Ingkar terhadap Kerajaan c) Jika kedua-dua pihak hadir, teliti Afidavit-Afidavit yang telah difailkan dan dengar penghujahan pihak-pihak d) Jika permohonan dibenarkan, rekod Penghakiman Ingkar e) Jika permohonan ditolak, tetapkan tarikh sebutan untuk Defendan memfailkan Pembelaan

12(3)

12(3)(a)

Dalam prosiding oleh/atau terhadap Kerajaan

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

12(3)(b)

12(3)(e)

Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan

12(3)(c)

Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara

12(3)(d)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

Dengar kes dan beri Keputusan

13(1)

Catat Keputusan di dalam Buku Kausa

13(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/ Pendaftar untuk ditandatangan

14

15

Semak Keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

16(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

16(2)

Serah kepada PTUU

17(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

17(2)

18(1)(a) (b)

18(2)

18(3)

19

20(1)

20(2)

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

21

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

22

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 72/72A PENGENDALIAN KES SIVIL DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan A. 5 k.1, KaedahTuntutan Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan Borang 1 KKMR 1980

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 52/52A dan Arahan Amalan catat dalam Buku Kausa. Bil.4/2011 4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1/2008

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetapkan tarikh Sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Pendaftar/ Majistret

Semak dan tandatangan Saman.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

5 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

7.

Penghantar Notis

Serah Saman kepada Defendan A.7 k.3 KKMR 1980 dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa (Borang 9) Serahan.

15 minit

8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis A.5 k.2 KKMR1980 Kehadiran difailkan oleh Defendan.

10.

dan

JANGKA MASA

2 minit

Borang 2 JIKA SAMAN INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, SERAHAN SECARA GANTIAN DIBUAT (LIHAT CATATAN DI BIL.14(i) DAN SETERUSNYA). SELEPAS INI IKUT BIL. 12A ATAU 12B ATAU 12C DAN SETERUSNYA.

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (i)

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa.

2 minit

2) Tetapkan tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret. 2) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

11A (ii)

Pendaftar/ Majistret

dan Semak Permohonan.

tandatangan

1 minit

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

11A (iv)

Majistret

Dengar Permohonan perintah.

dan

beri

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Majistret/Pendaftar Pendaftar Bil. untuk kelulusan. 4/2010

Bergantung kepada keadaan

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (vi)

Pendaftar/ Majistret

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

JANGKA MASA

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 2) Meterai Perintah Bersih 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 11A (ix)

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 A.29 KKMR 1980

Borang 13

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (xi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di luar 1980 bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan.

JANGKA MASA

5 minit

2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di luar bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah Majistret/Pendaftar ditandatangan.

kepada untuk

11A (xii)

Pendaftar/ Majistret

Tandatangan surat iringan serah kepada PTUU.

dan

11A (xiii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

1 minit

2 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 11A (xiv)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar/ Majistret kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

Jika terdapat Interlokutori :-

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 a) Tetap tarikh untuk Pendengaran Permohonan A.15 KKMR KKMR di hadapan Majistret. b) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

c) Simpan sesalinan dalam fail. d) Sedia Senarai Kausa. 13.

Majistret

14.

15.

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan. SILA ULANGI LANGKAHLANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiv).

Majistret

PADA HARI SEBUTAN Dengar Kes dan beri keputusan :1) Kes biasa a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. A.28 k.6 KKMR b) Jika pihak-pihak hadir dan 1980 Defendan akui tuntutan, rekod Penghakiman A.45 k.5 KKMR Persetujuan. 1980 c) Jika Defendan tidak hadir, dan Saman telah diserahkan, rekod Penghakiman Ingkar.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Kes Money Lender a) Jika Defendan tidak hadir/tidak masuk Notis Kehadiran, beri tarikh Sebutan untuk Plaintif memohon kebenaran Mahkamah untuk merekodkan Penghakiman Ingkar. b) Jika Defendan hadir dan akui tuntutan catat Penghakiman Persetujuan. c) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetap tarikh Sebutan. 16.

Majistret

1) Setelah penutupan Pliding, dan Arahan Amalan Bil. pemfailan ikatan-ikatan 5/2010 dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara. 2) Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan. 3) Jika Mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara. Surat Arahan YAA Hakim Besar 4) Bicara dijalankan dengan Malaya Bil.6 menggunakan CRT. HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 5) Dengar kes dan beri keputusan. Mei 2010

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Bergantung kepada keadaan

1) Catat keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa. 5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

BIL

JAWATAN

18.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

2 minit

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar Bil. untuk 4/2010 Majistret/Pendaftar kelulusan.

5 minit

20.

Majistret/ Pendaftar

dan 1) Semak Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

JANGKA MASA

2 minit

2) Serah kepada PTUU. 21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendafar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 22.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

23.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Penghakiman Bersih. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

JAWATAN

24.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

25.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

26.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA KOD 72/72A PENGENDALIAN KES SIVIL DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima Saman Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 72/72A dan catat dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

4(1)

Semak dan tandatangan Saman

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

8

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

9

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan.

10

11A(i) (1)

Jika Saman bidangkuasa

diserahan

diluar

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (i) (2)

11A(i) (3)

Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret Serah Permohonan yang telah telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

11A(ii)

Semak dan Permohonan

11A(iii) (1)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

tandatangan

11A(iii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia senarai kausa

11A(iv)

Dengar Permohonan dan beri perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (vii) (1)

11A(vii) (2)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/ Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. Simpan sesalinan dalam fail

11A (viii) (1) (a)(b)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang diluluskan

11A (viii) (2)

Meterai Perintah Bersih

11A (viii) (3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

11A(ix)

11A(x) (1)

11A(x) (2) 11A(xi) (1)

Semak dan Perintah Bersih

tandatangan

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Permintaan untuk Saman diserah di luar bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(xi) (2)

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah diluar bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura danBrunei

11A (xi)(3)

Serah Majistret/Pendaftar ditandatangan

11A(xii)

11A (xiii) (1)

11A (xiii) (2)

12(a)

12(b)

kepada untuk

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

Simpan sesalinan dalam fail

Jika terdapat permohonan interlokutori, tetapkan tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Majistret

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

12(c )

12(d)

13

14

15

15(1)

Simpan sesalinan dalam fail Sedia senarai kausa

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan

SILA ULANGI LANGKAH-LANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii)

Dengar kes dan beri keputusan

Kes biasa a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan tidak hadir dan saman telah diserahkan, Rekod Penghakiman Ingkar

15(2)

Kes Money Lender a) Jika Defendan tidak hadir/tidak memasukkan Notis Kehadiran, beri tarikh sebutan untuk Plaintif memohon kebenaran Mahkamah untuk merekodkan Penghakiman Ingkar b) Jika Defendan hadir dan akui tuntutan rekod Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetapkan tarikh sebutan

16(1)

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan Ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

16(2)

Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan

16(3)

Jika gagal, tetapkan tarikh bicara

16(4)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

16(5)

Dengar kes dan beri keputusan

17(1) Catat keputusan di dalam Buku Kausa

17(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini Kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

18

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

19

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

20(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

20(2)

Serah kepada PTUU

21(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam melalui B.C Box/Pos

21(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

22(1) (a)(b)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih serta Draf Penghakiman yang telah diluluskan

22(2)

Meterai Penghakiman Bersih

22(3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

23

24(1)

24(2)

25

26

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 73 SAMAN – TORT DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima Saman dan Penyataan A. 5 k.1 KaedahTuntutan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 Borang 1 KKMR 1980 fi pemfailan 2) Pastikan mencukupi.

JANGKA MASA

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 73 dan Arahan Amalan catat dalam Buku Kausa. Bil.4/2011 4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetapkan tarikh Sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak Saman.

dan

tandatangan

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Simpan sesalinan dalam fail. 3) Sedia Senarai Kausa.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

dan

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

7.

Penghantar Notis

1) Serah Saman kepada A.7 k.3 KKMR 1980 Defendan dan sedia Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan.

2 minit

1 minit

15 minit

2) Serah kepada PAP.

5 minit

8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis A.5 k.2 KKMR1980 Kehadiran difailkan oleh Defendan.

10.

Borang 2 JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, SERAHAN SECARA GANTIAN DIBUAT (LIHAT CATATAN DI BIL.14(i) DAN SETERUSNYA).

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11A (i)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa. 2) Tetapkan tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret.

2 minit

2) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

11A (ii)

Majistret/ Pendaftar

dan Semak Permohonan.

tandatangan

1 minit

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

11A (iv)

Majistret

Dengar Permohonan Perintah.

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Majistret/Pendaftar Pendaftar Bil. 4/2010 untuk kelulusan.

dan

beri

Bergantung kepada keadaan

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11A (vi)

JAWATAN

Majistret/ Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

JANGKA MASA

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 2) Meterai Perintah Bersih 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 11A (ix)

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

2) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11A (xi)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di luar 1980 bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan. 5 minit 2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

kepada untuk

11A (xii)

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU.

11A (xiii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

1 minit

2 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Jika terdapat Interlokutori :-

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 a) Tetapkan tarikh untuk pendengaran permohonan A.15 KKMR KKMR di hadapan Majistret

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

b) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C. Box/Pos. c) Simpan fail.

sesalinan

dalam

d) Sedia Senarai Kausa.

13.

Majistret

14.

15.

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan.

SILA ULANGI LANGKAHLANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii).

Majistret

PADA HARI SEBUTAN KES Dengar kes dan beri Keputusan :a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. Defendan tidak A.14 k.5 (2) KKMR b) Jika memasukkan kehadiran 1980 atau tidak hadir, rekodkan Penghakiman Ingkar. c) Jika Defendan hadir dan akui liabiliti sahaja/Penghakiman Persetujuan (liabiliti) direkodkan.

Tertakluk kepada keadaan kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

d) Dengar Taksiran dan beri Perintah. e) Jika Defendan hadir dan setuju gantirugi dan liabiliti, Penghakiman Persetujuan Liabiliti dan Gantirugi direkodkan. f)

16.

Majistret

Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetapkan tarikh sebutan.

1) Setelah penutupan Pliding, dan A.43 k.7 KKMR pemfailan ikatan-ikatan 1980 dokumen, tetapkan tarikh Arahan Amalan Bil. mediasi/bicara. 5/2010 2) Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan.

Bergantung kepada keadaan

3) Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara. dengan Surat Arahan YAA Hakim Besar Malaya Bil.6 5) Dengar kes dan beri keputusan. HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 4) Bicara dijalankan menggunakan CRT.

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekodkan Keputusan di dalam A.52 KKMR 1980 Buku Kausa. 5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

18.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

2 minit

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar Bil. untuk 4/2010 Majistret/Pendaftar kelulusan.

5 minit

20.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

2 minit

2) Serah kepada PTUU.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

22.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih Pekeliling Ketua dan pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil. berikut dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 23.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Penghakiman Bersih. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

24.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

25.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

26.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 73 SAMAN – TORT DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima Saman dan Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 73 dan catat dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Saman

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(3)

Sedia Senarai Kausa

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7(1)

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7(2)

Serah kepada PAP

8

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

9

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan

Jika sama tidak dapat diserah

10

Jika Saman bidangkuasa

diserahan

diluar

11A(i) (1)

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

11A (i)(2)

Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A (i)(3)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

11A(ii)

Semak dan Permohonan

11A(iii) (1)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

11A(iii) (2)

tandatangan

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia Senarai Kausa

11A(iv)

Dengar Permohonan Perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

dan

beri

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A(vii) (1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

11A(vii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(viii) (1)(a)(b)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

11A(viii) (2)

Meterai Perintah Bersih

11A(viii) (3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

11A(ix)

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11A(x) (1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

11A(x) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xi) (1)

Terima Permintaan untuk Saman diserah di luar bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A(xi) (2)

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei

11A(xi) (3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

11A(xii)

Tandatangan surat serah kepada PTUU

11A(xiii) (1)

11A(xiii) (2)

12(a)

12(b)

12(c)

iringan

dan

Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

Simpan sesalinan dalam fail

Jika terdapat Permohonan Interlokutori, tetapkan tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Majistret

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(d)

13

14

15(1)

Sedia Senarai Kausa

Dengar Notis Permohonan beri Keputusan

dan

SILA ULANGI LANGKAH-LANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii)

Pada hari sebutan kes, dengar kes dan beri Keputusan

a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika Defendan tidak memasukkan kehadiran atau tidak hadir, rekod Penghakiman Ingkar c) Jika Defendan hadir dan akui liabiliti sahaja/ Penghakiman Persetujuan (liabiliti) direkodkan d) Dengar Taksiran dan beri Perintah e) Jika Defendan hadir dan setuju gantirugi dan liabiliti, Penghakiman Persetujuan Liabiliti dan Gantirugi direkodkan f) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetap tarikh Sebutan

16(1)

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

16(2)

Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan

16(3)

Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara

16(4)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

16(5)

Dengar kes dan beri Keputusan

17(1)

Rekodkan Keputusan di dalam Buku Kausa

17(2)

Serah fail beserta Buku kausa yang Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

telah

dikemaskini

kepada

18

Semak Keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

19

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

20(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

20(2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

21(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

21(2)

Simpan sesalinan dalam fail

22(1)(a) (b)

22(2)

22(3)

23

24(1)

24(2)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar Kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

25

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

26

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 74 PERMOHONAN PEMULA DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Pemula A.6 k.2, Kaedahdan Afidavit Sokongan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 10 minit 2) Pastikan mencukupi.

fi

Borang 6 KKMR pemfailan 1980

Arahan Amalan 3) Daftar dibawah Kod 74 dan Bil.4/2011 catat dalam Buku Kausa. 4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 2) Tetapkan tarikh Sebutan. 5 minit 3) Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Permohonan Pemula.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Simpan sesalinan dalam fail. Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia senarai kausa.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail (jika berkaitan).

6.

Majistret

1) Jika Permohonan Pemula (Ex-Parte), kes didengar dan Perintah diberikan. 2) Jika Permohonan Pemula (Inter-Parte), kes disebut dan tarikh Bicara Permohonan Pemula ditetapkan.

2 minit

Bergantung kepada keadaan

3) Dengar Permohonan Pemula dan beri Perintah.

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan Buku Kausa.

8.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail A.52 k.KKMR 1980 dan tandatangan Buku Kausa.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Majistret/Pendaftar Pendaftar Bil. 4/2010 untuk kelulusan.

di

dalam A.52 KKMR 1980 5 minit

2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

10.

JAWATAN

Majistret/ Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

JANGKA MASA

5 minit

2) Serah kepada PTUU. 11.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil. 4/2010 berikut dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

13.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar Bil. untuk 4/2010 Majistret/Pendaftar kelulusan.

16.

Majistret/ Pendaftar

dan 1) Semak Penghakiman.

lulus

JANGKA MASA

5 minit

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

2 minit

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

2) Simpan sesalinan dalam fail.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih Pekeliling Ketua dan pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil. berikut dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan.

19.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Penghakiman Bersih. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

20.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

JANGKA MASA

5 minit

A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

22.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 74 PERMOHONAN PEMULA DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima Permohonan Pemula dan Afidavit Sokongan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 74 dan catat dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Permohonan Pemula

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

4(2)

4(3)

5

Simpan sesalinan dalam fail

Sedia Senarai Kausa

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail (jika berkaitan)

Jika Permohonan Pemula (Ex-parte), kes didengar dan Perintah diberikan

6(1)

6(2)

Jika Permohonan Pemula (Interparte), kes disebut dan tarikh bicara Permohonan Pemula ditetapkan

6(3)

Dengar Permohonan Pemula dan beri Perintah

7(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

7(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

8

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

9

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

10(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

10(2)

Serah kepada PTUU

11(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

11(2)

Simpan sesalinan dalam fail

12(1)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

12(2)

12(3)

13

14(1)

14(2)

15

16(1)

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk kelulusan

Semak dan lulus Draf Penghakiman

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

16(2)

Serah kepada PTUU

17(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

17(2)

Simpan sesalinan dalam fail

18(1)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

18(2)

18(3)

19

20(1)

20(2)

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar Kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

21

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

22

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 76 WRIT PENYITAAN DAN PENJUALAN (HARTA ALIH) DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima permohonan dalam 4 A. 31 k. 4 Kaedahsalinan dokumen-dokumen kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) berikut : 1980 3 minit a) Perintah/Penghakiman berkaitan yang diakui sah.

A.30 k. 11 KKMR 1980

b) Permintaan serta Writ Borang 78 dan 82 Penyitaan dan Penjualan 2) Daftar di bawah Kod 76 dan Arahan Amalan Bil. catat dalam Buku Kausa. 4 Tahun 2011

2.

Majistret/ Pendaftar

Pastikan dokumen-dokumen Borang 82 Jadual A berikut disertakan : KKMR 1980 a) Permintaan Writ Pelaksanaan yang ditandatangani oleh peguam atau pemiutang penghakiman. A.31 k.2(1)(a) bagi KKMR 1980 b) Writ Pelaksanaan melaksanakan Penghakiman atau Perintah. c) Jika Penghakiman/Perintah melebihi 6 tahun dan tiada Perintah Kebenaran untuk melaksanakan Penghakiman di luar tempoh, maka Permohonan ditolak.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Hantar surat kepada peguam atau A.31 k.12 KKMR Pemiutang Penghakiman meminta 1980 wang deposit Mahkamah. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005

4.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima deposit dan buka akaun A.31 k.12 KKMR deposit. 1980

JANGKA MASA

3 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005

5.

Majistret/ Pendaftar

Tetapkan tarikh Pelaksanaan.

1 minit

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Writ Pelaksanaan dari untuk Majistret/Pendaftar pelaksanaan.

5 minit

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pergi ke alamat Penghutang Penghakiman. 2) Lakukan berikut:

perkara-perkara

a) Tunjuk Kad Kuasa dan terangkan tujuan kedatangan kepada Penghutang Penghakiman. b) Kemukakan Penghutang Penghakiman Perintah serta Writ Penyitaan dan Penjualan kepada Penghutang Penghakiman.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

c) Catat senarai barang- Borang 85 Jadual A barang yang dicamkan oleh KKMR 1980 peguam/wakil Pemiutang Penghakiman untuk disita di dalam borang Inventori mengikut : i. ii. iii.

Jenama Nombor siri dan Model

d) Lekat mohor Mahkamah pada barang-barang yang disita mengikut nombor siri seperti di dalam inventori. e) Sekiranya ada barangbarang yang disita didapati Pekeliling Ketua mudah rosak, maklumkan Pendaftar Bil. 2 kepada Majistret/Pendaftar bagi mendapatkan arahan Tahun 2005 untuk lelongan secepat mungkin. f) Buat penilaian ke atas barang-barang yang disita. g) Wakil Pemiutang Penghakiman/ peguam melantik pengawal keselamatan untuk menjaga premis yang disita. Sebelum tinggalkan premis, 1 salinan inventori yang telah ditandatangani oleh Pembantu Tadbir, wakil Pemiutang Penghakiman / peguam hendaklah ditampalkan di tempat yang mudah dilihat atau diserahkan kepada penghuni / Penghutang Penghakiman.

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

h) Maklum kepada Penghutang Penghakiman tempoh 7 hari diberi untuk selesai hutang. i) Serah kepada Penghutang Penghakiman : i)

1 salinan Penyitaan Penjualan.

Writ dan

ii) 1 salinan Penghakiman/ Perintah. salinan iii) 1 Penyitaan Inventori.

Notis dan

3) Serah kepada Pemiutang Penghakiman 1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori.

8.

Majistret

Dengar Permohonan ex-parte memasuki premis secara paksaan munasabah dan beri perintah (jika berkaitan)

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima dan Perintah.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

10.

semak

2) Serah Majistret/Pendaftar kelulusan.

deraf

Bergantung kepada kes

10 minit

kepada untuk

3 minit 2) Serah kepada PTUU.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Bil. Majistret/Pendaftar kepada PAP 4/2010 untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos.

JANGKA MASA

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

13.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

3 minit

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang Pekeliling Ketua telah dimeterai dan Pendaftar Bil.4/2010 ditandatangan oleh Majistret/ Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

15.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Setelah terima kelulusan, buat laporan polis dan mohon bantuan pihak polis untuk menjaga ketenteraman penyitaan. Guna khidmat tukang kunci bagi membuka mangga kunci atau tempat-tempat lain yang berkunci.

JANGKA MASA

Bergantung kepada keadaan

2) Masuk premis tersebut bersamasama Pemiutang Penghakiman/wakil dan anggota polis. 16.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Kembali ke Mahkamah dan serah Borang 86 Jadual A. fail bersama laporan kepada KKMR 1980 Majistret/Pendaftar. NOTA : Jika nilai harta alih adalah tidak melebihi RM 10,000.00, sediakan Notis Jualan dan Notis Perisytiharan Jualan.

Bergantung kepada keadaan

Jika nilai harta alih adalah melebihi RM 10,000.00 rujuk kepada Pendaftar untuk perlantikan pelelong berlesen.

17.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

SAMAN A.13 KKMR 1980 Sekiranya terdapat INTERPLIDER difailkan : Borang 29 hingga 33 Terima Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta diambil dalam Pelaksanaan dan semak

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Notis dan semak butir- Borang 30 Jadual A butir tuntutan. KKMR 1980.

5 minit

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Keluarkan Notis Pihak Menuntut Borang 31 Jadual A Mengenai Harta yang diambil KKMR 1980. dalam pelaksanaan yang dituntut kepada Pemiutang Pelaksanaan.

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia dan serah Notis Pihak Borang 30 Menuntut Mengenai Harta yang telah ditandatangan kepada Pemiutang Pelaksanaan. 2) Simpan sesalinan asal dalam fail.

20.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima dan semak Notis Pihak Borang 31 Jadual A Menuntut mengenai yang diambil KKMR 1980. dalam pelaksanaan sama ada Pemiutang Pelaksanaan mengaku mempertikaikan tuntutan atau Pihak Menuntut.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Jika Pemiutang Pelaksanaan mengakui tuntutan pihak menuntut, lepaskan harta yang dituntut kepada Pihak Penuntut. 2) Jika Pemiutang Pelaksanaan A. 13 KKMR 1980 pertikai tuntutan pihak menuntut, sediakan Borang 32 dan 33 Jadual A, KKMR Permohonan. 1980 Permohonan 3) Tandatangan Saman Interplider dan serah kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

Bergantung kepada keadaan

20 minit

4) Tetap tarikh Bicara.

22.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan Permohonan Saman Interplider.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

23.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Saman Interplider A. 13 KKMR 1980 secara kediri kepada Pemiutang Pelaksanaan dan Pihak Menuntut

24.

Majistret

Dengar Saman Interplider dan beri Perintah a) Jika permohonan pihak menuntut dibenarkan, harta yang dituntut dilepaskan kepada Pihak Menuntut;

JANGKA MASA

Sekurangkurangnya 7 hari sebelum hari kembalian.

Bergantung kepada keadaan

Atau; b) Jika permohonan ditolak, proses lelongan diteruskan

25.

26.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima dan Perintah.

semak

Draf

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

3 minit

2) Serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk kelulusan. 5 minit

2) Serah kepada PTUU. 27.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan Draf Perintah yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Majistret/ Pendaftar Bil. Pendaftar kepada PAP untuk 4/2010 dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos 5 minit 2) Simpan sesalinan di dalam fail. 3) Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 4) Meterai Perintah Bersih. 5) Serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 28.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Bersih. 4/2010

29.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Borang 13

30.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit

1) Jika harta yang disita nilainya A.46 k.22 & 23 kurang daripada RM 10,000.00: Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi Sediakan Notis Jualan dan (KKMT) 1980 laksanakan lelongan awam dengan kehadiran peguam/ Borang 95 wakil Pemiutang Penghakiman. A.46 k.24 KKMT Nota : 1980 Pastikan Notis Jualan ditampal di premis Penghutang Penghakiman dan papan notis Mahkamah 7 hari sebelum penjualan. 2) Sekiranya harta yang disita bernilai lebih RM 10,000.00 : a) Rujuk Majistret/Pendaftar untuk melantik pelelong berlesen yang berdaftar dengan Mahkamah.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Nota : Majistret/Pendaftar tetapkan tarikh lelong dan keluarkan surat tawaran lelong kepada pelelong berlesen. Pindaan 1/92 b) Jika tawaran diterima, (Resit Rasmi Majistret/Pendaftar arahkan Mahkamah pelelong sediakan dan hantar Persekutuan) deraf Perisytiharan Jualan lelong untuk kelulusan Majistret/Pendaftar. c) Pastikan pelelong tampal Notis Perisytiharan Jualan di premis Penghutang Penghakiman dan juga sebarkan/ edarkan Perisytiharan Jualan seberapa luas yang mungkin untuk pengetahuan umum. d) Serah salinan Notis Perisytiharan Jualan kepada Peguam Pemiutang Penghakiman. 3) Pastikan hasil lelongan diserahkan kepada PTUU.

31.

32.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Keluarkan resit rasmi untuk hasil Pindaan 1/92 lelongan atas nama pembeli. (Resit Rasmi Mahkamah 2) Kreditkan hasil lelongan ke Persekutuan) dalam Akaun Amanah.

5 minit

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima surat permohonan pengembalian deposit daripada peguam/ Pemiutang Penghakiman sekiranya perlaksanaan dibatalkan.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

33.

JAWATAN

Majistret/ Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima bil pelelong disemak dan diluluskan. 2) Arah PTUU untuk Penyata Bailif.

34.

35.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sediakan Penyata Bailif

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan Penyata Bailif.

untuk

JANGKA MASA

20 minit

sediakan

15 minit

tandatangan 5 minit

2) Serah fail pelaksanaan kepada PTUU untuk membuat bayaran.

36.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Hantar fail bersama Penyata Bailif yang telah diluluskan ke Bahagian Kewangan untuk tindakan pembayaran.

37.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Sediakan jurnal bayaran dan baucar bayaran dan hantar kepada Jabatan Akauntan Negara secara online untuk tindakan pembayaran.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekodkan kes pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan.

38.

2) Serah Buku Writ Pelaksanaan yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

2 minit

10 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

39.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan pengesahan pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan.

5 minit

40.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan simpan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 76 WRIT PENYITAAN DAN PENJUALAN (HARTA ALIH) DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima permohonan dalam 4 salinan dokumen-dokumen berikut: a)Perintah/Penghakiman berkaitan yang diakui sah b)Permintaan Writ Penyitaan dan Penjualan

1(2)

2

Daftar dibawah kod 76 dan catat dalam Buku Kausa

Pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan : a) Permintaan Writ Pelaksanaan yang ditandatangani oleh peguam atau Pemiutang Penghakiman b) Writ Pelaksanaan Perintah

bagi

melaksanakan

Penghakiman

atau

c) Jika Penghakiman/Perintah melebihi 6 tahun dan tiada Perintah Kebenaran untuk melaksanakan Penghakiman di luar tempoh, maka Permohonan ditolak

3

Hantar surat kepada peguam atau Pemiutang Penghakiman meminta wang deposit Mahkamah

4

Terima deposit dan buka akaun deposit

5

Tetapkan tarikh Pelaksanaan

6

Terima Writ Pelaksanaan dari Majistret/Pendaftar untuk pelaksanaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(1)

Pergi ke alamat Penghutang Penghakiman

7(2)(a)

Tunjuk Kad Kuasa dan terangkan tujuan kedatangan kepada Penghutang Penghakiman

7(2)(b)

Kemukakan Penghakiman/Perintah serta Writ Penyitaan dan Penjualan kepada Penghutang Penghakiman

7(2)(c)

Catat senarai barang-barang yang dicamkan oleh peguam/wakil Pemiutang Penghakiman untuk disita di dalam borang Inventori mengikut : i)Jenama ii)nombor siri dan iii)model

7(2)(d)

Lekat mohor Mahkamah pada barang-barang yang disita mengikut normbor siri seperti di dalam inventori

7(2)(e)

Sekiranya ada barang-barang yang disita didapati mudah rosak, maklum kepada Majistret/Pendaftar bagi mendapatkan arahan untuk lelongan secepat mungkin

7(2)(f)

Buat penilaian ke atas barang-barang yang disita

7(2)(g)

Wakil Pemiutang Penghakiman/peguam melantik pengawal keselamatan untuk menjaga premis yang disita. Sebelum tinggalkan premis, 1 salinan inventori yang telah ditandatangani oleh Pembantu Tadbir, wakil Pemiutang Penghakiman/peguam hendaklah ditampalkan di tempat yang mudah dilihat atau diserahkan kepada penghuni/ Penghutang Penghakiman

7(2)(h)

Maklum kepada Penghutang Penghakiman tempoh 7 hari diberi untuk selesai hutang

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(2)(i)

Serah kepada Penghutang Penghakiman : i) 1 salinan Writ Penyitaan dan Penjualan ii) 1 salinan Penghakiman/ Perintah iii)1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori

7(3)

Serah kepada Pemiutang Penghakiman 1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori

8

Dengar Permohonan ex-parte memasuki premis secara paksaan munasabah dan beri Perintah (Jika berkaitan)

9(1)

Terima dan semak Draf Perintah

9(2)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

10(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

10(2)

Serah kepada PTUU

11(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

11(2)

12(1)

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(2)

12(3)

13

14(1)

14(2)

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

15(1)

Setelah terima kelulusan, buat laporan polis dan mohon bantuan pihak polis untuk menjaga ketenteraman penyitaan. Guna khidmat tukang kunci bagi membuka mangga kunci atau tempat-tempat lain yang berkunci

15(2)

Masuk premis tersebut bersama- sama Pemiutang Penghakiman/wakil dan anggota polis

16

Kembali ke Mahkamah dan serah fail bersama laporan kepada Majistret/Pendaftar NOTA : Jika nilai harta alih adalah tidak melebihi RM 10,000.00, sediakan Notis Jualan dan Notis Perisytiharan Jualan Jika nilai harta alih adalah melebihi RM 10,000.00 rujuk kepada Majistret/Pendaftar untuk perlantikan pelelong berlesen

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

Sekiranya terdapat SAMAN INTERPLIDER difailkan :

17

Terima Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta diambil dalam Pelaksanaan dan semak

18(1) Terima Notis dan semak butir- butir tuntutan

18(2)

Keluarkan Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta yang diambil dalam pelaksanaan yang dituntut kepada Pemiutang Pelaksanaan

19(1)

Sedia dan serah Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta yang telah ditandatangan kepada Pemiutang Pelaksanaan

19(2)

20

21(1)

Simpan sesalinan asal dalam fail

Terima dan semak Notis Pihak Menuntut Mengenai yang diambil dalam pelaksanaan sama ada Pemiutang Pelaksanaan mengaku atau mempertikaikan tuntutan pihak menuntut

Jika Pemiutang Pelaksanaan mengakui tuntutan pihak menuntut, lepaskan harta yang dituntut kepada pihak menuntut

21(2)

Jika Pemiutang Pelaksanaan pertikai tuntutan pihak menuntut, sediakan Permohonan

21(3)

Tandatangan Permohonan Saman Interplider dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan dan meterai

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

21(4)

24

Tetap tarikh Bicara

22

Tandatangan Permohonan Saman Interplider

23

Sedia dan serah Saman Interplider secara kediri kepada Pemiutang Pelaksanaan dan pihak menuntut sekurangkurangnya 7 hari sebelum hari kembalian

Dengar Saman Interplider dan beri Perintah c) Jika permohonan pihak menuntut dibenarkan, harta yang dituntut dilepaskan kepada pihak menuntut Atau d) Jika permohonan ditolak, proses lelongan diteruskan

25(1)

Terima dan semak Draf Perintah

25(2)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

26(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

26(2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

27(1)

27(2)

27(3)

27(4)

27(5)

28

29(1)

29(2)

30(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Jika harta yang disita nilainya kurang daripada RM 10,000.00 Sediakan Notis Jualan dan laksanakan lelongan awam dengan kehadiran peguam/ wakil Pemiutang Penghakiman. Nota : Pastikan Notis Jualan ditampal di premis Penghutang Penghakiman dan papan notis Mahkamah 7 hari sebelum penjualan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

30(2)

Sekiranya harta yang disita bernilai lebih RM 10,000.00 : a)

Rujuk Majistret/Pendaftar untuk melantik pelelong berlesen yang berdaftar dengan Mahkamah

Nota : Majistret/Pendaftar tetapkan tarikh lelong dan keluarkan surat tawaran lelong kepada pelelong berlesen b) Jika tawaran diterima, Majistret/Pendaftar arahkan pelelong sediakan dan hantar deraf Perisytiharan Jualan lelong untuk kelulusan Majistret/Pendaftar c) Pastikan pelelong tampal Notis Perisytiharan Jualan di premis Penghutang Penghakiman dan juga sebarkan/ edarkan Perisytiharan Jualan seberapa luas yang mungkin untuk pengetahuan umum d) Serah salinan Notis Perisytiharan Pemiutang Penghakiman

30(3)

Jualan

kepada

Pastikan hasil lelongan diserahkan kepada PTUU.

31(1)

Keluarkan resit rasmi untuk hasil lelongan atas nama pembeli.

31(2)

Kreditkan hasil lelongan ke dalam Akaun Amanah

32

33(1)

Peguam

Terima surat permohonan pengembalian deposit daripada peguam/ Pemiutang Penghakiman sekiranya perlaksanaan dibatalkan

Terima bil pelelong untuk disemak dan diluluskan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

33(2)

34

35(1)

35(2)

Arah PTUU untuk sediakan Penyata Bailif.

Sediakan Penyata Bailif

Semak dan tandatangan Penyata Bailif

Serah fail pelaksanaan kepada PTUU untuk membuat bayaran

36

Hantar fail bersama Penyata Bailif yang telah diluluskan ke Bahagian Kewangan untuk tindakan pembayaran

37

Sediakan jurnal bayaran dan baucar bayaran dan hantar kepada Jabatan Akauntan Negara secara online untuk tindakan pembayaran

38(1)

Rekodkan kes pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan

38(2)

Serah Buku Writ Pelaksanaan yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

39

Semak dan tandatangan pengesahan pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan.

40

Tutup fail dan simpan..

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 77 PROSEDUR TUNTUTAN KECIL DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan Borang 164 Jadual A Kaedah-Kaedah Tuntutan Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 fi pemfailan A.54 K.4(1) KKMR 2) Pastikan mencukupi. 1980 3) Daftar dibawah Kod 77 dan Arahan Amalan catat dalam Buku Kausa. Bil.4/2011

10 minit

4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur.

Borang 152

2) Tetapkan tarikh sebutan.

Jadual A

3) Serah Saman yang telah diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai.

A.52 k.2 KKMR 1980 .

5 minit

(10) dlm JK/MP / 16/1 bertarikh 29 Mac 2001

3.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Saman.

5 minit

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah ditandatangan dan dimeterai oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Plaintif untuk serah Saman.

6.

Penghantar Notis

Serah Saman kepada Defendan A.7 k.3 KKMR 1980 dan sediakan Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan.

15 minit

7.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Plaintif melalui Pos.

5 minit

8.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian A.5 k.2 KKMR1980 untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan. Borang 2

8 – 12 hari

JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.9A DAN SETERUSNYA SELEPAS INI IKUT BIL. 10 DAN SETERUSNYA.

9A (i)

9A (ii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Borang 7, 12 dan 13 Luar Bidangkuasa.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tetapkan tarikh pendengaran permohonan di hadapan Majistret.

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

9A (iii)

Majistret

Dengar dan beri perintah.

9A (iv)

Majistret/ Pendaftar

Semak Draf Perintah dan luluskan.

5 minit

9A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan Draf Perintah Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. kepada Plaintif melalui Pos. 4/2010 2) Simpan sesalinan di dalam fail

5 minit

9A (vi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

Bergantung kepada keadaan

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan kepada 2) Serah Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

9A (vii)

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

9A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintiff melalui Pos.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Borang 13

2 minit

5 minit A.29 KKMR 1980

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

9A (ix)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di Luar 1980 Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan.

JANGKA MASA

5 minit

2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

kepada untuk

9A (x)

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU.

1 minit

9A (xi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui Pos/Serahan Tangan.

2 minit

2) Masukkan sesalinan surat ke dalam fail.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan dan failkan.

3 minit

11.

Jurubahasa

Panggil kes di dalam Mahkamah Terbuka.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

12.

JAWATAN

Majistret

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Dengar kes tuntutan kecil di Mahkamah Terbuka. 2) Jika Defendan Penghakiman direkodkan.

gagal

hadir, Borang 168 Jadual Ingkar A, KKMR 1980

3) Jika Defendan hadir dan akui Borang 170 Jadual tuntutan, Penghakiman A, KKMR 1980 Persetujuan akan direkodkan. 4) Jika Defendan pertikai tuntutan tarikh bicara baru diberi dalam tempoh tertentu supaya mengisi borang 165 KKMR 1980 untuk difailkan dalam 4 salinan dalam masa 14 hari selepas penyampaian tuntutan itu. 13.

JANGKA MASA

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima borang 165 KKMR 1980 daripada Defendan dan pastikan telah diisi dan ditandatangani dan terima bayaran pemfailan dan beri kepada PTUU.

14.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Borang 165.

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Fail salinan asal ke dalam fail dan kembalikan 3 salinan kepada Defendan untuk diserah kepada Plaintif.

2 minit

Borang 165 Jadual A, KKMR 1980 A.54 k.6(1) KKMR 1980

5 minit

2 minit

10 minit

2) Sekiranya ada tuntutan balas, Borang 166 Jadual Plaintif akan failkan pembelaan A, KKMR 1980 kepada tuntutan balas dalam A.54 KKMR 1980 Borang 166

16.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Borang 166 daripada Plaintif dan pastikan telah diisi lengkap serta ditandatangan.

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

17.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pembantu Tadbir UndangUndang

Semak dan serah dokumen yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama kepada Majistret/Pendaftar Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

18.

Majistret/ Pendaftar

Semak, meterai dan tandatangan Borang 166.

3 minit

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Fail salinan asal dan 3 salinan A.54 k.8(1) KKMR dikembalikan kepada Plaintif. 1980

5 minit

20.

Majistret

Dalam Mahkamah Terbuka :-

5 minit

A.54 k.8(3) KKMR 1980

1) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. 2) Sekiranya Defendan tidak failkan Pembelaan (Borang 165) Penghakiman dalam Borang 167 boleh berikan terhadap Defendan.

Borang 167 Jadual A, KKMR 1980 A.54 k.8(1) KKMR 1980

3) Sekiranya kedua-dua pihak tidak hadir : Kes dibatalkan 4) Sekiranya Defendan tidak hadir, Borang 168 KKMR penghakiman Ingkar direkod. 1980 5) Jika Plaintif tidak hadir, kes Borang 169 Jadual Plaintif boleh ditolak. A, KKMR 1980 6) Jika Defenden akui tuntuan, penghakiman persetujuan Borang 170 direkod. KKMR 1980

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

21.

22.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Aturan 54, Kaedah 10 (1) KaedahKaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 2) Semak dan serah dokumen 1980 yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

JANGKA MASA

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima dan semak Borang 171 daripada Plaintif/Defendan (jika berkaitan)

10 minit

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan tandatangan dokumen.

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

23.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah 2 salinan dokumen yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui Pos.

3 minit

2) Simpan salinan asal dalam fail. 24.

Majistret/ Pendaftar

1) Dengar permohonan dan buat keputusan 2) Perintah diberikan. a) Jika persetujuan dicapai, A.54, k.13(2) KKMR gunakan Borang 172. 1980 b) Jika perkara tidak diselesaikan, pendengaran Borang 173 KKMR diteruskan dan keputusan 1980 diberikan. c) Jika Penghakiman/Perintah A.54, k.13(3) KKMR telah disampaikan dan 1980 Defendan tidak mematuhi penghakiman tersebut,Plaintif boleh memasukkan Borang 174.

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

25.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Borang 174 KKMR dan serah kepada 1986 untuk Majistret/Pendaftar kelulusan.

5 minit

26.

Majistret/ Pendaftar

dan 1) Semak Penghakiman.

Draf

3 minit

1) Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendafar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos.

5 minit

lulus

2) Serah kepada PTUU.

27.

Pembantu Tadbir UndangUndang

2) Simpan sesalinan dalam fail.

28.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Penghakiman disertakan

asal

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

29.

Pendaftar/ Majistret

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Penghakiman Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

30.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

31.

32.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 A.29 KKMR 1980

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 77 PROSEDUR TUNTUTAN KECIL DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

1(2)

1(3)

1(4)

Terima Saman dan penyata Tuntutan

Pastikan fi pemfailan mencukupi

Daftar di bawah kod 77 dan catat dalam Buku Kausa

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai

3

. Semak dan tandatangan Saman

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

5

Terima permohonan daripada Plaintif untuk serah Saman

6

Serah Saman kepada Defendan dan sediakan Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Plaintif melalui Pos

8

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan

i.

JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.9A DAN SETERUSNYA

ii. SELEPAS INI IKUT BIL. 10 DAN SETERUSNYA.

9A(i)

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

9A(ii)

Tetapkan tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Majistret

9A(iii)

Dengar dan beri perintah

9A (iv)

Semak Draf Perintah di dalam fail dan luluskan

9A(v)

Kembalikan Draf Perintah kepada Plaintif melalui Pos dan simpan sesalinan di dalam fail

9A(vi) (1)

Terima Perintah Bersih, pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi.:a) Draf Perintah asal disertakan dan b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

9A(vi) (2)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

9A(vii)

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

9A(viii)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos. Simpan sesalinan dalam fail

9A(ix) (1)

Terima Permintaan untuk Saman diserah di luar bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

9A(ix) (2)

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei

9A(ix) (3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

9A(x)

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU

9A(xi)

Serah kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui pos/serahan tangan. Masukkan sesalinan surat ke dalam fail

10

Terima Afidavit Serahan dan failkan

11

Panggil kes di dalam Mahkamah Terbuka

12(1)

Dengar kes tuntutan kecil di Mahkamah Terbuka

12(2)

Jika Defendan gagal hadir, Penghakiman Ingkar direkodkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(3)

Jika Defendan hadir dan akui tuntutan, Penghakiman Persetujuan akan dicatatkan

12(4)

Jika Defendan pertikai tuntutan tarikh bicara baru diberi dalam tempoh tertentu supaya mengisi borang 165 KKMR 1980 untuk failkan dalam 4 salinan dalam masa 14 hari selepas penyampaian tuntutan itu

13

Terima borang 165 KKMR 1980 daripada Defendan dan pastikan telah diisi dan ditandatangani dan terima bayaran pemfailan dan beri kepada PTUU

14

Semak dan tandatangan Borang 165

15

Fail salinan asal ke dalam fail dan kembalikan 3 salinan kepada Defendan untuk diserah kepada Plaintif. Sekiranya ada tuntutan balas,Plaintif akan failkan pembelaan kepada tuntutan balas dalam Borang 166

16

Terima Borang 166 daripada Plaintif dan pastikan telah diisi lengkap serta ditandatangan

17

Semak dan serah dokumen yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar/Majistret kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

18

Semak, meterai dan tandatangan Borang 166

19

Fail salinan asal dan 3 salinan dikembalikan kepada Plaintif

20

Dalam Mahkamah Terbuka :1) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti 2) Sekiranya Defendan tidak failkan Pembelaan (Borang 165) Penghakiman dalam Borang 167 boleh berikan terhadap Defendan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

3) Sekiranya kedua-dua pihak tidak hadir : Kes dibatalkan 4) Sekiranya Defendan tidak hadir, penghakiman Ingkar direkod 5) Jika Plaintif tidak hadir, Penghakiman kepada Defendan direkod 6) Jika Defenden akui tuntuan, penghakiman persetujuan direkod

21(1)

Terima dan semak Borang 171 daripada Plaintif/Defendan (jika berkaitan)

21(2)

Semak dan serah dokumen yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret/Pendaftar kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

22

Semak dan tandatangan dokumen. Serah kepada PTUU

23(1) (2)

Serah 2 salinan dokumen yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak melalui Pos. Simpan salinan asal dalam fail

24(1)

Dengar permohonan dan buat keputusan

24(2)

Perintah diberikan:a) b) c)

25

26(1)

Jika persetujuan dicapai, gunakan Borang 172. Jika perkara tidak diselesaikan, pendengaran diteruskan dan keputusan diberikan Jika Penghakiman/Perintah telah disampaikan dan Defendan tidak mematuhi penghakiman tersebut, Plaintif boleh memasukkan Borang 174

Terima Draf Penghakiman, semak Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

Semak dan lulus Draf Perintah

dan

serah

kepada

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

26(2)

Serah kepada PTUU

27(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos

27(2)

Simpan sesalinan dalam fail

28(1)

Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah asal disertakan b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

28(2)

Meterai Perintah Bersih

28(3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

29

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

30(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Plaintif melalui Pos

30(2)

Simpan sesalinan dalam fail

31

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

32

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 78 PERMOHONAN DIBAWAH AKTA PEREMPUAN BERSUAMI DAN ANAK-ANAK (NAFKAH) 1950 DAN AKTA PEREMPUAN BERSUAMI ANAK-ANAK (PENGUATKUASAAN NAFKAH) 1968 DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

1.

2.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Notis Permohonan dan Afidavit.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Beri nombor pendaftaran dan Mah.56A rekod di dalam Buku Kausa.

JANGKA MASA

3 minit 2) Daftar di bawah Kod 78 catat Butiran No. 2 dalam Buku Kausa. Jadual B, Kaedah-Kaedah 3) Semak Notis Permohonan dan Mahkamah Rendah Afidavit dan serah kepada (KKMR) 1980 PTUU. Tiada fi dikenakan.

2) Buka fail dan beri pendaftaran yang diberikan lebih awal.

10 minit

nombor telah

3) Beri tarikh sebutan Notis Permohonan dan Afidavit yang telah didaftarkan dan diserahkan kepada Majistret/ Pendaftar untuk ditandatangan/ tandatangan faksimili.

3.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan dan kepada PTUU.

kembalikan

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

4.

5.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Serah Notis Permohonan kepada Pemohon/ Penghantar Notis untuk serahan.

2 minit

2) Simpan fail perbicaraan.

tarikh

2 minit

Jurubahasa 1) Pastikan Afidavit Penyampaian telah difailkan sekiranya Notis Permohonan telah diserahkan.

5 minit

2) Panggil kes Terbuka.

sehingga

di

Mahkamah

3) Jika Notis Permohonan tidak dapat diserah beri tarikh sebutan yang baru.

6.

Majistret

Pada hari Perintah.

7.

Pembantu Tadbir Undangundang

1) Terima dan Perintah.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan luluskan Draf Perintah.

8.

perbicaraan,

semak

beri

Tertakluk kepada kes

Draf

2) Serah kepada Majistret/ Pendaftar untuk kelulusan.

2) Serah kepada PTUU.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

9.

JAWATAN

Pembantu Tadbir Undangundang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling diluluskan oleh Majistret/ Pendaftar Pendaftar kepada PAP untuk 4/2010 dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/ Pos.

Ketua Bil.

JANGKA MASA

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah dan pastikan Pekeliling Ketua perkara-perkara berikut dipatuhi Pendaftar Bil. :4/2010 a) Draf Perintah asal disertakan b) Perintah Perintah sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

5 minit

2) Meterai Perintah Bersih 3) Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 11.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/Pos.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Borang 13

3) Rekod dalam Buku Kausa dan tutup fail.

2 minit

5 minit A.29 KKMR 1980

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 78 PERMOHONAN DIBAWAH AKTA PEREMPUAN BERSUAMI DAN ANAK-ANAK (NAFKAH) 1950 DAN AKTA PEREMPUAN BERSUAMI ANAK-ANAK (PENGUATKUASAAN NAFKAH) 1968 DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima Notis Permohonan dan Afidavit.

1(2)

Daftar di bawah Kod 78 catat dalam Buku Kausa.

1(3)

Semak Notis Permohonan dan Afidavit dan serah kepada PTUU. Tiada fi dikenakan.

2(1)

Beri nombor pendaftaran dan rekod di dalam Buku Kausa.

4)2(2)

2(3)

3

4(1)

Buka fail dan beri nombor pendaftaran yang telah diberikan lebih awal.

Beri tarikh sebutan Notis Permohonan dan Afidavit yang telah didaftarkan dan diserahkan kepada Majistret/ Pendaftar untuk ditandatangan/ tandatangan faksimili.

Tandatangan dan kembalikan kepada PTUU.

Serah Notis Permohonan kepada Pemohon/ Penghantar Notis untuk serahan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

4(2)

Simpan fail sehingga tarikh perbicaraan.

5(1)

Pastikan Afidavit Penyampaian Permohonan telah diserahkan.

4)5(2)

Panggil kes di Mahkamah Terbuka.

5(3)

6

telah

difailkan

sekiranya

Notis

Jika Notis Permohonan tidak dapat diserah beri tarikh sebutan yang baru.

Pada hari perbicaraan, beri Perintah.

7(1)

Terima dan semak Draf Perintah.

7(2)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

8(1)

Semak dan lulus Draf Perintah.

8(2)

Serah kepada PTUU

9(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/ Pos.

9(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

10(1)

Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi:a) Draf Perintah asal disertakan b) Perintah Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

10(2)

Meterai Perintah Bersih.

10(3)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

11

.

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

12(1)

Serah Perintah Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/Pos.

12(2)

Simpan sesalinan dalam fail.

12(3)

Rekod dalam Buku Kausa dan tutup fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 81 KES KOMITAL KE MAHKAMAH TINGGI DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima kertas pertuduhan dan Mahkamah 114 semak. Mahk 113-Pin 4/01 Mahkamah 116 2) Daftar dibawah Kod 81 dan Pin 2/ 87 catat dalam Buku Kausa.

JANGKA MASA

6 minit

3) Buka fail. 4) Pastikan dokumen teratur. 5) Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai.

2.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

4.

Jurubahasa

1) Panggil kes di mahkamah Sek.173 (a) Kanun terbuka dan pastikan tertuduh Prosedur Jenayah berada dalam kadang tertuduh. (KPJ) 2) Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya. 3) Pastikan tertuduh faham akan tuduhan yang dihadapinya.

Akta Sek.5(1)(b) Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

1 minit

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

5.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Sedia Waran Menahan untuk menahan tertuduh di penjara sementara menunggu kes dikomitkan ke Mahkamah Tinggi kecuali kes Sek.39B Akta Dadah Berbahaya 1952.

Sek.259 KPJ

Sek.5 Akta Mahkamah Rendah 1948

6.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan Waran Menahan.

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Waran Menahan yang telah ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar.

JANGKA MASA

10 minit

Mahkamah 75 Pendakwa Raya v. Marwan Ismail (2008) 3 CLJ 164

2) Simpan fail untuk sebutan selanjutnya sehingga sanksi diterima untuk komitkan kes ke Mahkamah Tinggi kecuali kes Sek.39B Akta Dadah Berbahaya 1952.

1 minit

8 minit

Sek.372 KPJ 3) Terima sanksi dan keluarkan Mahkamah 148 Pin Perintah untuk mengemukakan 2/84 tertuduh di Mahkamah pada tarikh sebutan.

8.

Jurubahasa

Panggil kes di mahkamah terbuka

5 minit

9.

Majistret

Dengar kes dan beri Perintah Sek.177A KPJ untuk kes dikomitkan ke Mahkamah Tinggi.

5 minit

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima perintah dan rekodkan Mahkamah dalam Buku Rekod Pergerakan Pindaan 2/ 87 Kes dan simpan kertas pertuduhan.

116

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

2) Sediakan pertuduhan dokumen.

salinan dan

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

kertas lain-lain 1 hari

3) Susun kertas pertuduhan dan lain-lain dokumen yang berkaitan untuk dihantar ke Mahkamah Tinggi dan failkan salinan asal. 4) Simpan fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 81 (KES KOMITAL KE MAHKAMAH TINGGI) MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah Kod 81 dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Pastikan dokumen teratur

1(5)

Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai

2

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan. Semak, beri nombor, tandatangan kertas pertuduhan dan agihkan fail

4(1)

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kadang tertuduh

4(2)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

4(3)

Pastikan tertuduh faham akan tuduhan yang dihadapinya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

5

Sedia Waran Menahan untuk menahan tertuduh di penjara sementara menunggu kes dikomitkan ke Mahkamah Tinggi kecuali kes S.39B Akta Dadah Berbahaya 1952

6

Tandatangan Waran Menahan

7(1)

Terima Waran Menahan Majistret/Pendaftar

yang

telah

ditandatangan

oleh

7(2)

Simpan fail untuk sebutan selanjutnya sehingga sanksi diterima untuk komitkan kes ke Mahkamah Tinggi kecuali kes S.39B Akta Dadah Berbahaya 1952

7(3)

Terima sanksi dan keluarkan Perintah Untuk Mengemukakan tertuduh di Mahkamah pada tarikh sebutan

8

Panggil kes di mahkamah terbuka

9

Dengar kes dan beri Perintah untuk kes dikomitkan ke Mahkamah Tinggi.

10(1)

Terima Perintah yang rekodkan dalam Buku Rekod Pergerakan Kes dan simpan kertas pertuduhan.

10(2)

Sediakan salinan kertas pertuduhan dan lain-lain dokumen.

10(3)

Terima dan susun kertas pertuduhan dan lain-lain dokumen yang berkaitan untuk dihantar ke Mahkamah Tinggi dan failkan salinan asal.

10(4)

Simpan fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 82 DAN 82J KES TANGKAP TERHADAP KAKITANGAN AWAM DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima kertas pertuduhan dan Mahkamah 114 semak. Mahk 113-Pin 4/01 2) Daftar dibawah kod 82/82J Arahan Amalan Bil. 4/2011 dan catat dalam Buku Kausa. 3) Buka fail.

5 minit

Arahan Amalan Bil. 1/2009

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur.

3.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

1 minit

5.

Jurubahasa

Panggil kes di mahkamah Sek.173 (a) Kanun terbuka dan pastikan tertuduh Prosedur Jenayah berada dalam kandang tertuduh. (KPJ)

2 minit

6.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan Sek.173 (a) KPJ pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya.

5 minit

2.

1 minit 2) Serah kertas pertuduhan kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai.

2) Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya.

Sek.5 (1)(b) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

7.

JAWATAN

Majistret

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Dengar kes.

2 minit

2) Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta Sek.173 (b) KPJ bicara.

2 minit

3) Pastikan tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya JK/MP 39 Jld 2 jika tertuduh mengaku salah. bertarikh 21 Januari 2010 4) Minta Laporan Sosial Pesalah Muda jika tertuduh di bawah JK/MP 16 Jld 5 umur 21 tahun. bertarikh 14 Julai 2009 5) Rekod pengakuan tertuduh, sekiranya tertuduh mengaku Sek.173 (b) KPJ salah dan teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap. 6) Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya Arahan Amalan kes diselesaikan dalam Ketua Hakim tempoh 3 bulan. Negara (KHN) No. 1/1994 7) Timbang tawaran Jaminan dan mengeluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan. Sek.387, 388 , 389 dan 390 KPJ 8.

Jurubahasa

9.

Jurubahasa / Pembantu Tadbir UndangUndang

JANGKA MASA

2 minit

3 minit

Bergantung kepada keadaan

Sedia dan serahkan Kad Tarikh TKP/MPM/005 Bicara kepada tertuduh. bertarikh 29 September 2009

2 minit

1) Sedia Waran Menahan jika Mahkamah 75 tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan.

10 minit

2) Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan.

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

3) Sedia lampiran ‘A’ untuk ditandatangani oleh Majistret/Pendaftar dan hantar kepada Ketua Jabatan Tertuduh dan pihak-pihak yang berkenaan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996

5-10 minit

Mahkamah 123 pind 1/78 Arahan Amalan KHN No. 1/1994 dan 2/2004

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Notis Bicara dan OTP Mah. 148 (Pin. 2/84) kepada pihak-pihak . 2) Sedia sapina kepada saksi.

Mah. 132 15 minit

3) Sedia permohonan jurubahasa asing jika perlu. 4) Jika perlu khidmat jurubahasa asing:a) Buat permohonan kepada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. b) Terima perkhidmatan asing. 5) Serah dokumen Pendaftar ditandatangan. 11.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Surat Ketua Pendaftar Persekutuan bertarikh 29 Jun 2009

kebenaran jurubahasa

kepada untuk

Rekod tarikh akan datang dan Mahkamah 116 simpan kertas pertuduhan di Pindaan 2/87 dalam kabinet/bilik fail.

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

12.

JAWATAN

Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan tuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami.

13.

Majistret

JANGKA MASA

3 minit

1) Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009

2 minit

2) Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya.

14.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul.

5 minit 1 minit 1 ekshibit

2) Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa. 15.

Majistret

1) Pastikan:a) Elemen-elemen pertuduhan dibuktikan. b) Tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibitekshibit tanpa syarat. c) Tertuduh didapati bersalah dan disabitkan ke atas pertuduhan.

Sek.173 (b) KPJ

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

JK/MP 39 Jld 2 Laporan Sosial bertarikh 21 Januari 2) Terima Pesalah Muda (jika Tertuduh 2010 di bawah umur 21 tahun). 3) Catat mitigasi untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada. 4) Terima rekod sabitan lampau, jika ada.

16.

Jurubahasa

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit.

2 minit

17.

Majistret

1) Jatuhkan hukuman ke atas Sek.173(m)(2) KPJ tertuduh mengikut undangSek.63 dan 64 AMR undang yang berkenaan. 1948

3 minit

1 minit 2) Buat Perintah ke ekshibit/barang kes.

atas Sek.406A KPJ

18.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima bayaran denda dan Kew 38 atau resit keluarkan resit jika tertuduh SKHD dijatuhkan hukuman denda.

3 minit

19.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sediakan Waran Pemenjaraan Mahkamah 131 pin jika tertuduh dihukum penjara 2/87 atau tidak mampu membayar denda.

5 minit

2) Sediakan Bon Ikat Jamin Sek.173A(ii) KPJ untuk berkelakuan baik Mahkamah 126 dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (Tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded).

5 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

3) Sediakan Bon Ikat Jamin Sek.294 KTJ untuk berkelakuan baik Mahkamah 148-D dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (Sabitan direkodkan–conviction recorded). 20.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan (yang mana berkaitan):a) Bon Jaminan

Mahkamah 123 pind 1/78

b) Waran Pemenjaraan

Mahkamah 131 pin 2/87

2 minit

c) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan). d) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan).

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catat keputusan dalam Buku Mahkamah 116 pin Kausa. 2/87

22.

Majistret/ Pendaftar

Semak minit dan tandatangan Buku Kausa.

23.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Lampiran ‘B’ untuk ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar setelah tamat perbicaraan dan tempoh memfailkan rayuan telah luput,

3 minit

2) Serah kepada Pendaftar untuk semak dan tandatangan.

Arahan Amalan KHN No. 1/1994 dan 2/2004

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Hantar kepada Ketua Jabatan tertuduh serta pihak-pihak yang berkenaan.

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA:

24.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima bayaran baki denda Mahkamah 145 pin setelah menolak tempoh 1/80 tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. Sek. 283(1) KPJ

5 minit

2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat.

10 minit

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA

Mahkamah 132

3 minit setiap saksi

1) PTUU terima permohonan dan proses sapina. sapina kepada 2) Serah Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan.

25.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan sapina.

1 minit

26.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima sapina dan keluar kertas pertuduhan 2 hari sebelum tarikh bicara.

1 minit

kertas pertuduhan 2) Serah kepada Jurubahasa untuk maklumkan kepada Majistret.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Sek.173 (a) KPJ

Bergantung kepada keadaan kes

27.

Jurubahasa

1) Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh. 2) Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya. 3) Pastikan tertuduh faham akan pertuduhan yang dihadapinya.

28.

Majistret

1) Jika tertuduh tidak hadir, Mahkamah 112 keluarkan waran tangkap. Pin 1/ 80 2) Jalankan prosiding perbicaraan jika pihak pendakwa dan pembela bersedia : a) Dengar Pemeriksaan Utama. b) Catat Nota Keterangan mengikut undang-undang. c) Terima ekshibit yang dikemukakan oleh Pihak Pendakwa (jika ada dan jika kehendak Akta Keterangan 1950 telah dipatuhi). d) Dengar Pemeriksaan Balas. Pemeriksaan e) Dengar Semula. f) Dengar penutupan kes pendakwaan. dan penawaran saksi-saksi (jika ada) kepada pihak pembelaan. g) Bebaskan saksi-saksi yang tidak diperlukan oleh pihak Pembelaan. h) Dengar dan timbang hujah diakhir kes pendakwaan (jika ada).

Sek.3 KPJ Sek.173(c) KPJ Sek.176 KPJ Sek.138 Akta Keterangan 1950 & Sek.173(e) KPJ

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

29.

Jurubahasa

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pendakwa dan buat catatan dalam Senarai Eksibit.

30.

Majistret

1) Beri Keputusan.

Sek.173(f)(1) KPJ

2) Jika pihak Pendakwaan berjaya buktikan satu kes prima facie, panggil tertuduh membela diri.

Sek.173(h)(1) KPJ

JANGKA MASA

1 minit 1 ekshibit

Bergantung kepada kes

3) Jika pihak kes prima facie gagal dibuktikan, lepas dan bebaskan tertuduh.

31.

Jurubahasa

Terangkan 3 pilihan kepada OKT Sek.173(h) KPJ untuk membela diri iaitu: a) Beri keterangan dengan ambil sumpah di dalam kandang saksi atau; dengan b) Beri keterangan tidak bersumpah atau; c) Berdiam diri

32.

Majistret

1) Terang kepada tertuduh faktor Sek.257(1) KPJ utama yang menjadi keterangan kes pendakwaan sekiranya tertuduh tiada diwakili peguam. 2) Dengar keterangan tertuduh dan lain-lain saksi pembelaan Sek.173(j)(3) KPJ (jika ada). 3) Terima eksibit yang dikemuka melalui saksi (jika ada dan jika kehendak Akta Keterangan 1950 telah dipatuhi)

5 minit

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

33.

Jurubahasa

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pembelaan dan buat catatan dalam Senarai Eksibit.

34.

Majistret

1) Beri Keputusan dan sabitkan tertuduh jika gagal untuk timbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. 2) Jatuhkan hukuman. 3) Buat Perintah berkaitan dengan pelupusan ekshibit.

35.

Jurubahasa

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1 minit 1 ekshibit

Sek.173(m)(2) KPJ Sek.406A, KPJ

Bergantung kepada kes

Pekeliling Ketua Pendaftar No. 1/1991

1) Susun Kertas Pertuduhan dan rekod prosiding dengan teratur.

10 minit

2) Semak dan simpan ekshibit sehingga tempoh rayuan tamat.

36.

37.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada Majistret untuk ditandatangan.

Majistret

1) Semak keputusan di dalam fail dan ditandatangan.

Mahkamah 116 5 minit

2 minit 2) Serah fail kepada PTUU.

38.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa. 5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret untuk ditandatangan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

39.

Majistret

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

40.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia dan serah Waran Mah 131 Pin 2/87 Pemenjaraan (jika perlu) yang telah dimeterai dan diturunkan Sek.282 & 283 KPJ tanda cop nama Majistret kepada Majistret untuk Sek.173A(ii)(b) KPJ tandatangan. Mah 126 atau 2) Serah fail kepada Bahagian Sek.294, KPJ Kewangan jika hukuman denda untuk buat bayaran. 1) Keluarkan resit bayaran denda Kew.38 (jika perlu).

41.

42.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Majistret

JANGKA MASA

2 minit

10 minit

5 minit 2) Serah fail kepada PTUU. 1) Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan.

1 minit

2) Serah kepada PTUU. 43.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Waran Pemenjaraan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret kepada PAP untuk diserahkan kepada Polis melalui serahan tangan. 5 minit 2) Sedia dan serah Laporan yang telah ditandatangan oleh Majistret beserta Perintah/Keputusan kepada Ketua Jabatan tertuduh. 3) Simpan sesalinan dalam fail. Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

44.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 82 DAN 82J KES TANGKAP TERHADAP KAKITANGAN AWAM DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah kod 82/82J dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Serah kertas pertuduhan ditandatangan dan dimeterai

kepada

Majistret/Pendaftar

untuk

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

4

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan

5

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kadang tertuduh

6(1)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

6(2)

Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya

7(1)

Dengar kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

7(2)

Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta bicara

7(3)

Pastikan tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya jika tertuduh mengaku salah

7(4)

Minta Laporan Sosial Pesalah Muda jika tertuduh di bawah umur 21 tahun

7(5)

Rekod pengakuan tertuduh, sekiranya tertuduh mengaku salah, teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap

7(6)

Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

7(7)

Timbang tawaran Jaminan dan mengeluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan

8

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada tertuduh

9(1)

Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan

9(2)

Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan

9(3)

Sedia lampiran ‘A’ untuk ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar dan hantar kepada Ketua Jabatan Tertuduh dan pihak-pihak yang berkenaan

10(1)

Sedia Notis Bicara dan OTP kepada pihak-pihak

10(2)

Sedia sapina kepada saksi

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

10(3)

10(4)

Sedia permohonan jurubahasa asing jika perlu

Jika perlu khidmat jurubahasa asing:a) Buat permohonan kepada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia b) Terima kebenaran perkhidmatan jurubahasa asing

10(5)

Serah dokumen kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

11

Rekod tarikh akan datang dan simpan kertas pertuduhan di dalam kabinet/bilik fail.

12

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan tuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami.

13(1)

Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

13(2)

Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya

14(1)

Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul

14(2)

15(1)

Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa

Pastikan:a) Elemen-elemen pertuduhan dibuktikan b) Tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat c) Tertuduh didapati bersalah dan disabitkan ke atas pertuduhan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

15(2)

Terima Laporan Sosial Pesalah Muda (jika Tertuduh di bawah umur 21 tahun)

15(3)

Catat mitigasi untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada

15(4)

Terima rekod sabitan lampau, jika ada

16

17(1)

17(2)

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit

Jatuhkan hukuman ke atas tertuduh mengikut undang-undang yang berkenaan

Buat Perintah ke atas ekshibit/barang kes

18

Terima bayaran denda dan keluarkan resit jika tertuduh dijatuhkan hukuman denda

19(1)

Sediakan Waran Pemenjaraan jika tertuduh dihukum penjara atau tidak mampu membayar denda

19(2)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded)

19(3)

20

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan – conviction recorded)

Semak dan tandatangan (yang mana berkaitan):a) b) c) d)

Bon Jaminan Waran Mempenjarakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

21(1)

Rekod keputusan dalam Buku Kausa

21(2)

Serah kepada Pendaftar untuk semak dan tandatangan

22

23(1)

23(2)

Semak minit dan tandatangan Buku Kausa

Sedia Lampiran ‘B’ untuk ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar setelah tamat perbicaraan dan tempoh memfailkan rayuan telah luput,

Hantar kepada Ketua Jabatan tertuduh serta pihak-pihak yang berkenaan.

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit 2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat

24 (1)

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA PTUU terima permohonan dan proses sapina

24(2)

25

26(1)

Serah sapina ditandatangan

kepada

Majistret/Pendaftar

untuk

disemak

dan

Semak dan tandatangan sapina

Terima sapina dan keluar kertas pertuduhan 2 hari sebelum tarikh bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

26(2)

Serah kertas pertuduhan kepada Jurubahasa untuk maklumkan kepada Majistret

27(1)

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh

27(2)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

27(3)

Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya

28(1)

Jika tertuduh tidak hadir, keluarkan waran tangkap.

28(2)

Jalankan prosiding perbicaraan jika pihak pendakwa dan pembela bersedia : a) b) c) d) e) f)

Dengar Pemeriksaan Utama Catat Nota Keterangan mengikut undang-undang Terima ekshibit yang dikemukakan oleh Pihak Pendakwa (jika ada) Dengar Pemeriksaan Balas Dengar Pemeriksaan Semula Dengar penutupan kes pendakwaan dan penawaran saksi-saksi (jika ada) kepada pihak pembelaan g) Bebaskan saksi-saksi yang tidak diperlukan oleh pihak Pembelaan h) Dengar dan timbang hujah diakhir kes pendakwaan (jika ada)

\

29

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pendakwa dan buat catatan dalam Senarai Eksibit

30(1)

Beri Keputusan

30(2)

Jika pihak Pendakwaan berjaya buktikan satu kes prima facie, panggil tertuduh membela diri

30(3)

Jika pihak kes prima facie gagal dibuktikan, lepas dan bebaskan tertuduh

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

31 \

Tanda dan terangkan 3 pilihan kepada OKT untuk membela diri iaitu: a) Beri keterangan dengan ambil sumpah di dalam kandang saksi atau; b) Beri keterangan dengan tidak bersumpah atau; c) Berdiam diri

32(1)

Terang kepada tertuduh faktor utama yang menjadi keterangan kes pendakwaan sekiranya tertuduh tiada diwakili peguam

32(2)

Dengar keterangan tertuduh dan lain-lain saksi pembelaan (jika ada)

32(3)

Terima eksibit yang dikemuka melalui saksi pembelaan (jika ada)

33

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pembelaan dan buat catatan dalam Senarai Eksibit

34(1)

Beri keputusan dan sabitkan tertuduh jika tertuduh gagal untuk menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan

34(2)

Jatuhkan hukuman

34(3)

Buat Perintah berkaitan dengan pelupusan ekshibit

35(1)

Susun kertas pertuduhan dan rekod prosiding dengan teratur

35(2)

36

Semak dan simpan ekshibit sehingga tempoh rayuan tamat

Catat keputusan dalam fail dan serah fail kepada Majistret untuk ditandatangan

37(1)

Semak keputusan di dalam fail dan ditandatangan

37(2)

Serah fail kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

38(1)

38(2)

39

40(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret untuk ditandatangan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Sedia dan serah Waran Pemenjaraan (jika perlu) yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Majistret kepada Majistret untuk tandatangan

40(2)

Serah fail kepada Bahagian Kewangan jika hukuman denda untuk buat bayaran

41(1)

Keluarkan resit bayaran denda (jika perlu)

41(2)

Serah fail kepada PTUU

42(2)

Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan

43(1)

Serah Waran Pemenjaraan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret kepada PAP untuk diserahkan kepada Polis melalui Serahan tangan

43(2)

Sedia dan serah Laporan yang telah ditandatangan oleh Majistret beserta Perintah/Keputusan kepada Ketua Jabatan tertuduh

43(3)

Simpan sesalinan dalam fail

44

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

PROSES KERJA KOD 83 DAN 83J KES TANGKAPAN AM DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima kertas pertuduhan dan Mahkamah 114 semak. Mah 113-Pin 4/01 5 minit 2) Daftar dibawah kod 83/83J dan catat dalam Buku Kausa. 3) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur.

3.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

1 minit

5.

Jurubahasa

Panggil kes di mahkamah terbuka Sek.173 (a) Kanun dan pastikan tertuduh berada Prosedur Jenayah dalam kandang tertuduh. (KPJ)

2 minit

6.

Jurubahasa

dan terangkan Sek.173 (a) KPJ 1) Baca pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya.

1 minit 2) Serah kertas pertuduhan kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

Sek.5(1)(b) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Pastikan tertuduh faham akan tuduhan yang dihadapinya.

7.

Majistret

1) Dengar kes

Sek.173 (b) KPJ

2) Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta JK/MP 39 Jld 2 bertarikh 21 Januari bicara. 2010 3) Pastikan tertuduh memahami JK/MP 16 Jld 5 sifat dan akibat pengakuannya bertarikh 14 Julai jika tertuduh mengaku salah. 2009 4) Minta Laporan Sosial Pesalah Muda jika tertuduh di bawah umur 21 tahun.

2 minit

2 minit

2 minit

Sek.173 (b) KPJ

Arahan Amalan 5) Rekod pengakuan tertuduh, Ketua Majistret sekiranya tertuduh mengaku Negara (KHN) No. salah dan teruskan dengan 1/1994 fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap. Sek.387, 388 , 389 dan 390 KPJ 6) Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan.

3 minit

Bergantung kepada keadaan

7) Timbang tawaran jaminan dan keluarkan perintah jaminan jika berkaitan. 8.

Jurubahasa

Sedia dan serahkan Kad Tarikh TKP/MPM/005 Bicara kepada tertuduh. bertarikh 29 September 2009

9.

Jurubahasa/ 1) Sediakan Waran Menahan jika Mahkamah 75 tertuduh gagal memenuhi Pembantu syarat jaminan. Tadbir Undang-

2 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

Undang

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

2) Laksanakan proses jaminan jika Pekeliling Ketua tertuduh mampu memenuhi Pendaftar Bil. 2/1996 Mahkamah 123 pind syarat jaminan. 1/78

JANGKA MASA

15 minit

Arahan Amalan KHN No. 1/1994 dan 2/2004

10.

Jurubahasa/ Rekod tarikh akan datang dan Mahkamah 116 Pembantu simpan kertas pertuduhan di dalam Pindaan 2/87 kabinet/bilik fail. Tadbir UndangUndang

11.

Jurubahasa

12.

Majistret

3 minit

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan tuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami.

3 minit

1) Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld. 5 bertarikh 14 Julai 2009)

2 minit

2) Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya.

13.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

2) Tandakan ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan. BIL.

14.

JAWATAN

Majistret

PROSES

1 minit 1 ekshibit

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Pastikan elemen-elemen Sek.173 (b) KPJ pertuduhan dibuktikan dan tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat. TERTUDUH BERSALAH PERTUDUHAN.

KE

JANGKA MASA

Bergantung kepada keadaan

DIDAPATI ATAS

2) Terima Laporan Sosial Pesalah JK/MP 39 Jld 2 Muda (jika Tertuduh di bawah bertarikh 21 Januari umur 21 tahun). 2010 3) Rekod mitigasi tertuduh untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada. 4) Terima rekod sabitan lampau, jika ada. 15.

Jurubahasa

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit.

2 minit

16.

Majistret

1) Jatuhkan hukuman ke atas Sek.173(m)(2) KPJ tertuduh mengikut undangSek.63 dan 64 AMR undang yang berkenaan. 1948

3 minit

1 minit 2) Buat perintah ke ekshibit/barang kes.

atas Sek.406A KPJ

17.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima bayaran denda dan Kew 38 atau resit keluarkan resit jika tertuduh SKHD dijatuhkan hukuman denda.

18.

Jurubahasa/ 1) Sediakan Waran Pemenjaraan Mahkamah 131 pin Pembantu jika tertuduh dihukum penjara 2/87

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

Tadbir UndangUndang

BIL.

JAWATAN

atau tidak mampu membayar denda.

PROSES

10 minit

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Sediakan Bon Ikat Jamin untuk Sek.173A(ii) KPJ berkelakuan baik dengan Mahkamah 126 penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded). 3) Sediakan Bon Ikat Jamin untuk Sek.294 KPJ berkelakuan baik dengan Mahkamah 148-D penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan – conviction recorded). 19.

Majistret/ Pendaftar

1) Tandatangani Bon/Bon Mahkamah 123 Pin Jaminan, jika berkaitan. 1/78

2 minit

2) Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan. Mahkamah 131 Pin 2/87 3) Tandatangani Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan).

2 minit

2 minit

2 minit 4) Tandatangani Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkod).

20.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan kes dalam Buku Kausa.

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA.

Mahkamah 116 Pin 2/87

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. 2) Sediakan Perintah Pelepasan Mahkamah 145 pin setelah pembayaran denda 1/80 dibuat.

5 minit

YANG BAGI KES-KES DITETAPKAN UNTUK BICARA :10 minit IKUT PROSES KERJA BAGI KESKES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

CARTA ALIRAN KERJA KOD 83 DAN 83J KES TANGKAPAN AM DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah Kod 83/83J dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Serah Kertas Pertuduhan tandatangan dan meterai

kepada

Majistret/Pendaftar

untuk

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

4

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan

5

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh

6(1)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

6(2)

Pastikan tertuduh faham akan tuduhan yang dihadapinya

7(1)

Dengar kes dan beri keputusan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

7(2)

Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta bicara

7(3)

Pastikan tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya jika tertuduh mengaku salah

7(4)

Minta Laporan Sosial Pesalah Muda jika tertuduh di bawah umur 21 tahun

7(5)

Rekod pengakuan tertuduh, sekiranya tertuduh mengaku salah dan teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap

7(6)

Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

7(7)

Timbang tawaran jaminan dan keluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan

8

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada tertuduh

9(1)

Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan

9(2)

Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan

10

Rekod tarikh akan datang dan simpan kertas pertuduhan di dalam kabinet/bilik fail

11

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

12(1)

Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

12(2)

Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya

13(1)

Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul

13(2)

Tandakan ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa

14(1)

Pastikan elemen-elemen pertuduhan dibuktikan dan tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat

TERTUDUH DIDAPATI BERSALAH KE ATAS PERTUDUHAN. 14(2) Terima Laporan Sosial Pesalah Muda (jika tertuduh di bawah umur 21 tahun 14(3)

Rekod mitigasi untuk peringanan hukuman dan rayuan balas, jika ada

14(4)

Terima rekod sabitan lampau, jika ada

15

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit

16(1)

Jatuhkan hukuman ke atas tertuduh mengikut undang-undang yang berkenaan

16(2)

Buat Perintah ke atas ekshibit/barang kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

17

Terima bayaran denda dan keluarkan resit jika tertuduh dijatuhkan hukuman denda

18(1)

Sediakan Waran Pemenjaraan jika tertuduh dihukum penjara atau tidak mampu membayar denda

18(2)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded).

18(3)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan – conviction recorded).

19

Semak dan tandatangan (jika berkaitan berkaitan):1) 2) 3) 4)

Bon Jaminan; Waran Pemenjaraan. Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan). Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan).

20

Rekod keputusan dalam Buku Kausa.

21

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA: 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. 2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 84 DAN 84J KES KANAK-KANAK DI MAHKAMAH KANAK-KANAK BIL.

1.

2.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

1) Terima kertas dan semak.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

pertuduhan Mahkamah 114

Mahk 113-Pin 4/01 2) Daftar dibawah Kod 84/84J dan catat dalam Buku Kausa. Mahkamah 116 Pin 2/ 87 3) Buka fail. Sek. 11 Akta KanakKanak (AKK) 2001

5 minit

1) Pastikan dokumen teratur. 1 minit 2) Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

3.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa Mahkamah Kanak-Kanak dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

5.

Jurubahasa

1) Panggil kes di Mahkamah Sek.173 (a) Kanun Kanak-Kanak. Prosedur Jenayah (KPJ) 2) Baca dan terangkan pertuduhan kepada kanakkanak dalam bahasa yang difahaminya. 3) Pastikan kanak-kanak faham akan pertuduhan yang dihadapinya.

Sek.5(1)(b) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

1 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

6.

JAWATAN

Majistret

PROSES

1) Dengar kes

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Sek.173 (b) KPJ

2) Catat pengakuan kanakkanak samada mengaku JK/MP 39 Jld 2 salah/minta bicara. bertarikh 21 Januari 2010 3) Pastikan kanak-kanak JK/MP 16 Jld 5 memahami sifat dan akibat bertarikh 14 Julai pengakuannya jika kanak- 2009 kanak mengaku salah. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 4) Catat pengakuan kanak- (KHN) No. 1/1994 kanak, sekiranya kanakkanak mengaku salah dan Sek.387, 388 , 389 teruskan dengan fakta dan dan 390 KPJ perintah sekiranya semua dokumen termasuk laporan akhlak telah lengkap.

Bergantung kepada keadaan

5) Jika kanak-kanak minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan. 6) Timbang tawaran jaminan dan mengeluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan. 7.

Jurubahasa

Sedia dan serahkan Kad Tarikh TKP/MPM/005 Bicara kepada kanak-kanak. bertarikh 29 September 2009

8.

Jurubahasa / Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Waran Menahan jika Mahkamah 75 kanak-kanak gagal Pekeliling Ketua memenuhi syarat jaminan. Pendaftar Bil. 2/1996

2 minit

15 minit 2) Laksanakan proses jaminan Mahkamah 123 pind jika kanak-kanak mampu 1/78 Arahan Amalan KHN memenuhi syarat jaminan. No. 1/1994 dan 2/2004

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

9.

JAWATAN

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

10.

Jurubahasa

11.

Majistret

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Rekod tarikh akan datang dan Mahkamah 116 simpan kertas pertuduhan di Pindaan 2/87 dalam kabinet/bilik fail.

BAGI KES-KES DI MANA KANAK-KANAK MENGAKU SALAH: Panggil kes di Mahkamah Seksyen 11 Akta Kanak-Kanak dan baca serta Kanak-Kanak 2001 terangkan pertuduhan kepada (AKK) kanak-kanak dalam bahasa dengan yang difahaminya kehadiran 2 orang penasihat dan ibubapa/penjaga kanakkanak

1) Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

JANGKA MASA

3 minit

3 minit

2 minit

2) Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya. 12.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan fakta kes kepada kanak-kanak dan pastikan samada fakta kes itu betul. 2) Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak Pendakwaan.

13.

Majistret

1) Pastikan elemen-elemen pertuduhan dibuktikan dan Sek.173 (b) KPJ kanak-kanak mengakui fakta kes tersebut dan ekshibitekshibit tanpa syarat.

5 minit

1 minit 1 ekshibit

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

KANAK-KANAK SALAH ATAS PERTUDUHAN. JK/MP 39 Jld 2 bertarikh 21 Januari 2) Terima Laporan Akhlak dan 2010 bacakan kepada kanakkanak. 3) Rekodkan mitigasi kanak- Sek.173(m)(2) KPJ kanak untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, Sek.63 dan 64 AMR 1948 jika ada.

Tertakluk kepada keadaan

Seksyen 91 AKK 4) Berikan Perintah ke atas kanak-kanak mengikut undang-undang yang berkenaan. 5) Buat perintah ke ekshibit/barang kes.

atas

14.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima bayaran denda dan Kew 38 atau resit keluarkan resit jika kanak-kanak SKHD diperintahkan denda.

15.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Waran 1) Sediakan Pemenjaraan jika kanakkanak (berumur tidak kurang dari 14 tahun) diperintahkan penjara atau tidak mampu membayar denda.

Mahkamah 131 pin 2/87 Sek.173A(ii) KPJ Mahkamah 126

2) Sediakan Bon Ikat Jamin Sek. 91(1)(b)AKK untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan. 3) Sediakan lain-lain perintah yang dikeluarkan mengikut Seksyen 91(1) AKK 2001 oleh mahkamah.

3 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

16.

17.

18.

JAWATAN

Majistret/ Pendaftar

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Tandatangani Bon/Bon Jaminan, jika berkaitan. 2) Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan. 3) Tandatangani Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik. 4) Tandatangan lain-lain perintah yang dikeluarkan selaras dengan Seksyen 91(1)AKK 2001.

Mahkamah 123 Pind 1/78 Mahkamah 131 Pind 2/87

4 minit

Catat keputusan kes dalam Buku Kausa.

Mahkamah 116 Pind 2/87

3 minit

JANGKA MASA

JIKA KANAK-KANAK MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN PEMENJARAAN KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA. 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak Mahkamah 145 pin tempoh kanak-kanak 1/80 menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. 2) Sediakan Pelepasan pembayaran dibuat.

Perintah setelah denda

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82 TETAPI TERTAKLUK PADA PROSEDUR-PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH AKTA KANAK-KANAK 2001

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 84 DAN 84J KES KANAK-KANAK DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah Kod 84/84J dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Serah kertas pertuduhan tandatangan dan meterai

kepada

Majistret/Pendaftar

untuk

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

4

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa Mahkamah Kanak-Kanak dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan

5(1)

Panggil kes di Mahkamah Kanak-Kanak

5(2)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada kanak-kanak dalam bahasa yang difahaminya

5(3)

Pastikan kanak-kanak faham akan tuduhan yang dihadapinya

6(1)

Dengar kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

6(2)

Catat pengakuan kanak-kanak samada mengaku salah/minta bicara

6(3)

Pastikan kanak-kanak memahami sifat dan akibat pengakuannya jika kanak-kanak mengaku salah

6(4)

Catat pengakuan kanak-kanak, sekiranya kanak-kanak mengaku salah dan teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya semua dokumen termasuk laporan akhlak telah lengkap

6(5)

Jika kanak-kanak minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

6(6)

Timbang tawaran jaminan dan mengeluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan

7

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada kanak-kanak

8(1)

Sedia Waran Menahan jika kanak-kanak gagal memenuhi syarat jaminan

8(2)

Laksanakan proses jaminan jika kanak-kanak mampu memenuhi syarat jaminan

9

Rekod tarikh akan datang dan simpan kertas pertuduhan di dalam kabinet/bilik fail

10

BAGI KES-KES DI MANA KANAK-KANAK MENGAKU SALAH: Panggil kes di Mahkamah Kanak-Kanak dan baca serta terangkan pertuduhan kepada kanak-kanak dalam bahasa yang difahaminya dengan kehadiran 2 orang penasihat dan ibubapa/penjaga kanakkanak

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11(1)

Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

11(2)

Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya

12(1)

Baca dan terangkan fakta kes kepada kanak-kanak dan pastikan samada fakta kes itu betul

12(2)

Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa

13(1)

Pastikan:a) Elemen-elemen pertuduhan dibuktikan b) Tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat

13(2)

KANAK-KANAK BERSALAH ATAS PERTUDUHAN. Terima Laporan Akhlak dan bacakan kepada kanak-kanak

13(3)

Rekodkan mitigasi kanak-kanak untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada

13(4)

Berikan Perintah ke atas kanak-kanak mengikut undang-undang yang berkenaan

13(5)

Buat Perintah ke atas ekshibit/barang kes

14

15(1)

Terima bayaran denda dan keluarkan resit jika kanak-kanak diperintahkan denda

Sediakan Waran Mempenjarakan jika kanak-kanak diperintahkan penjara atau tidak mampu membayar denda (berumur tidak kurang dari 14 tahun)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

15(2)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan

15(3)

Sediakan lain-lain perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah mengikut Sek. 91(1) AKK 2001

16

Semak dan tandatangan (jika berkaitan):1) 2) 3) 4)

Bon Jaminan Waran Mempenjarakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik Sediakan lain-lain perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah mengikut Sek.91(1)AKK 2001

Catat keputusan dalam Buku Kausa. 17

18

JIKA KANAK-KANAK MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA: 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh kanak-kanak menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit 2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82 TETAPI TERTAKLUK PADA PROSEDUR-PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM AKTA KANAK-KANAK 2001.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 85 PENDAFTARAN KES SAMAN JENAYAH DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

1) Terima Borang Permintaan Mahkamah 143 pin 1/ Saman, Borang Pengaduan 1980 Saman dan Kertas Pertuduhan Mahkamah 113 pin 4/ 01 dalam 2 salinan.

JANGKA MASA

5 minit

2) Daftar dibawah Kod 85 dan rekod dalam Buku Kausa 3) Buka fail. 4) Beri nombor daftar, tarikh Mahkamah 114 sebutan dan meterai Mahkamah 116 pin 2/ Permohonan serta rekodkan 87 butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa. 5) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

kepada untuk

2.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan dokumen dan serah Sek.5(1) Akta Mahkamah Rendah kepada PTUU. (AMR) 1948

2 minit

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan Kertas Pertuduhan kepada pihak Pemohon dan salinan asal ke Mahkamah Terbuka

3 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

4.

Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

1) Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar Malaya menggunakan CRT. Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 Sek. 272E Kanun Prosedur Jenayah (KPJ) 2) Panggil kes di mahkamah Sek. 173(a) Kanun terbuka, baca dan terangkan Prosedur Jenayah pertuduhan kepada Orang Kena (KPJ) Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya.

5.

Majistret

1) Dengar Permohonan dan beri keputusan

Sek.173(a) KPJ

Sek.173(a) KPJ i. Pastikan OKS faham akan Sek.173(b) KPJ tuduhan yang dihadapinya. pengakuan OKS Sek.173(b) KPJ ii. Catat samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri. iii. Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemenelemen pertuduhan diasaskan. 2) Rekod pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman. 6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

Tertakluk kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

7.

Majistret/ Pendaftar

PROSES

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2 minit

2) Serah fail kepada PTUU.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa.

9.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

8.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11.

Majistret/ Pendaftar

13.

5 minit

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2) Serah kepada PTUU.

12.

2 minit

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

2 minit

5 minit

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

2 minit

16.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

1 minit

YANG BAGI KES-KES DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KESKES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 85 PENDAFTARAN KES SAMAN JENAYAH DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1) 1(1)

1(2)

Terima Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan Kertas Pertuduhan dalam 2 salinan

Daftar di bawah Kod 85 dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan meterai Permohonan serta rekodkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa

1(5)

2

3(1)

3(2)

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

Tandatangan dokumen dan serah kepada PTUU

Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan Kertas Pertuduhan kepada pihak Pemohon dan salinan asal ke Mahkamah Terbuka

Simpan sesalinan dalam fail

4(1)

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

4(2)

Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

5(1)

Dengar Permohonan dan beri keputusan a) Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya b) Catat pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri c) Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan

5(2)

Catat pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman.

6

Catat keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

7(1)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

7(2)

Serah fail kepada PTUU

8(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

8(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

9

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

10(1)

Sedia Draf Perintah dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

10(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11(2)

Serah kepada PTUU

12

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

13

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

14(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan

14(2)

Simpan sesalinan dalam fail

15

16

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan Simpan fail

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 85 SEBUTAN UNTUK FAKTA DAN HUKUMAN BAGI KES SAMAN JENAYAH - AM DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

JAWATAN

1.

Jurubahasa

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar Malaya Bil.6 HBM/Pelbagai menggunakan CRT. (2010) bertarikh 17 Mei 2010

JANGKA MASA

5 minit

Sek. 272E Kanun Prosedur Jenayah (KPJ) 2) Panggil kes di Mahkamah Sek.173(a) KPJ Terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Sek.159 KPJ Saman (OKS) dalam bahasa Sek.173(i) KPJ yang difahaminya. 3) Baca pertuduhan pindaan kepada OKS (jika ada) dan ambil pengakuan OKS.

2.

Majistret

1) Dengar kes i.

Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya.

ii. Catat pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri. iii. Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan.

S.173(a) Kanun Prosidur Jenayah KPJ

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Tetap tarikh bicara jika OKS tukar pengakuannya kepada minta bicara atau pengakuan salahnya ditolak.

3.

Jurubahasa

1) Baca dan terang fakta kes Sek.173(b) KPJ kepada OKS dan pastikan fakta kes diakui betul.

Bergantung kepada kes

2) Tandakan ekshibit-ekshibit yang dikemukakan.

4.

Majistret

1) Pastikan elemen-elemen pertuduhan diasaskan dan OKS akui fakta kes dan ekshibit tanpa syarat 2) Dapati OKS bersalah dan Sek.173(b) KPJ mensabitkan atas pertuduhan. 3) Dengar rayuan untuk ringankan Sek.173(b) KPJ hukuman dan rayuan balas (jika ada).

Bergantung kepada kes

4) Jatuhkan hukuman ke atas OKS Sek.406A, KPJ dan ikut undang-undang yang Pekeliling Pendaftar berkenaan. 1/1991 5) Buat perintah ke atas ekshibit.

5.

Jurubahasa/ 1) Sedia Waran Pemenjaraan jika Pembantu OKS di hukum penjara atau tidak Tadbir mampu bayar denda. UndangUndang Nota : (Kalau OKS mempunyai 2 kes atau lebih, perlu direkod penjara berjalan serentak atau berasingan)

Mahkamah 131 pin 2 / 87 S.292 KPJ S.173(II(b) KPJ

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Sedia Bon Ikat Jamin untuk Mahkamah 126 atau berkelakuan baik dengan Sek.294 KPJ penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan. Mahkamah 148-D 3) Kutip denda jika OKS dikenakan denda.

6.

Pendaftar

1) Tandatangan Bon/ Bon Jaminan.

Mahkamah 123

2) Semak dan tandatangan Waran Mahkamah 131 pin 2 / Pemenjaraan. 87 3) Tandatangan Bon Ikat untuk berkelakuan baik.

Jamin Sek.173A(II) KPJ 5 minit Mahkamah 126 Sek.294 KPJ Mahkamah 148-D

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Catat keputusan dalam fail dan serah Mahkamah 116 pin 2 / fail kepada Majistret/Pendaftar untuk 87 tandatangan.

8.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan. 2) Serah fail kepada PTUU.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catat keputusan di dalam Buku Kausa. 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

10.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

11.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2) Serah kepada PTUU.

13.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan.

14.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui Pos/Serahan Tangan. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

16.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima bayaran denda OKS setelah Mahkamah 145 pin 1/80 jalani sebahagian hukuman penjara kerana gagal bayar denda. Kutip baki Kew.38/ atau resit denda setelah menolak tempoh OKS bercatat SKHD jalani hukuman penjara dan keluar resit bayaran baki denda.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia Perintah Pelepasan setelah Mahkamah 145 pin 1/80 bayar denda dan serah kepada Pembayar untuk dikemukakan kepada Penguasa Penjara yang berkenaan supaya banduan itu dibebaskan.

18.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pelepasan.

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Pelepasan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Penguasa Penjara melalui Pos/Serahan Tangan. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

20.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

21.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 85 SEBUTAN UNTUK FAKTA DAN HUKUMAN BAGI KES SAMAN JENAYAH - AM DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Buat persiapan untuk menggunakan CRT

1(2)

Panggil kes di Mahkamah Terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya

1(3)

Baca pertuduhan Pindaan kepada OKS (jika ada) dan ambil pengakuan OKS

2(1)

rakam

prosiding

kes

dengan

Dengar Permohonan dan beri Keputusan i) Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya ii) Catat pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri iii) Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan

2(2)

Tetap tarikh bicara jika OKS tukar pengakuannya kepada minta bicara atau pengakuan salahnya ditolak

3(1)

Baca dan terang fakta kes kepada OKS dan pastikan fakta kes diakui betul

3(2)

Tandakan ekshibit-ekshibit yang dikemukakan

4(1)

Pastikan elemen-elemen pertuduhan diasaskan dan OKS akui fakta kes dan ekshibit tanpa syarat

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Dapati OKS bersalah dan mensabitkan atas pertuduhan

4(3)

Dengar rayuan untuk ringankan hukuman dan rayuan balas (jika ada)

4(4)

Jatuhkan hukuman ke atas OKS ikut Undang-undang yang berkenaan

4(5)

Buat perintah ke atas ekshibit

5(1)

Sedia Waran Pemenjaraan jika OKS di hukum penjara atau tidak mampu bayar denda Nota : (Kalau OKS mempunyai 2 kes atau lebih, perlu dicatat penjara berjalan serentak atau berasingan)

5(2)

Sedia Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan

5(3)

Kutip denda jika OKS dikenakan denda

6(1)

Tandatangan Bon/Bon Jaminan

6(2)

Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan

6(3)

Tandatangan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik

7

Catat keputusan di dalam fail Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

dan

serah

fail

kepada

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

8(1)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

8(2)

Serah fail kepada PTUU

9(1)

Catat keputusan di dalam Buku Daftar

9(2)

Serah fail beserta Buku Daftar yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

10

11(1)

11(2)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Daftar

Sedia Draf Perintah semak dan serah draf perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

Simpan sesalinan dalam fail

12(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

12(2)

Serah kepada PTUU

13

14

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan Semak dan tandatangan Perintah Bersih

15(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada pihakpihak melalui Pos/Serahan Tangan

15(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

16

Terima bayaran denda OKS setelah jalani sebahagian hukuman penjara kerana gagal bayar denda. Kutip baki denda setelah menolak tempoh OKS jalani hukuman penjara dan keluar resit bayaran baki denda

17

Sedia Perintah Pelepasan setelah bayar denda dan serah kepada Pembayar untuk dikemukakan kepada Penguasa Penjara yang berkenaan supaya banduan itu dibebaskan

18

Semak dan tandatangan Perintah Pelepasan

19(1)

19(2)

Serah Perintah Pelepasan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada melalui Pos/Serahan Tangan

Simpan sesalinan dalam fail

20

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

21

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 86 PENDAFTARAN DAN PERBICARAAN KES SAMAN TRAFIK DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima kertas pertuduhan dalam Mahkamah 114A - pin 2 salinan. 1/ 98 5 minit 2) Daftar dibawah Kod 86 dan catat Pekeliling Pendaftar Bil dalam Buku Kausa. 2/2005 3) Buka fail. 4) Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan meterai Permohonan serta catatkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa. 5) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

kepada untuk

2.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan kertas pertuduhan Sek. 5(1) Akta dan serah kepada PTUU. Mahkamah Rendah (AMR) 1948

2 minit

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan salinan pendua Pekeliling Ketua kertas pertuduhan kepada pihak Pendaftar Bil 5/ 2010 Pendakwa dan salinan asal ke mahkamah terbuka.

3 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

4.

Jurubahasa

1) Buat persiapan untuk rakam Sek. 173(a) Kaun prosiding kes dengan Prosedur Jenayah menggunakan CRT. (KPJ)

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Panggil kes di mahkamah Sek.173(a) KPJ terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya.

5.

1) Dengar kes dan beri keputusan

Sek.173(a) KPJ

Majistret i. Pastikan OKS faham akan Sek.173(b) KPJ tuduhan yang dihadapinya. Sek.173(b) KPJ ii. Rekod pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri.

5 minit

iii. Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemenelemen pertuduhan diasaskan. 2) Rekod pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman. 6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

7.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan. 2) Serah fail kepada PTUU.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

8.

PROSES

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa.

9.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan. 2 minit

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 11.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2 minit 2) Serah kepada PTUU

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

13.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan kepada PAP untuk dikembalikan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

5 minit

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

2 minit

16.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

1 minit

YANG BAGI KES-KES DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KESKES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 86 PENDAFTARAN DAN SEBUTAN KES SAMAN TRAFIK MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima Kertas Pertuduhan dalam 2 salinan

1(2)

Daftar di bawah Kod 86 dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan meterai Permohonan serta catatkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa

1(5)

2

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

Tandatangan kertas pertuduhan dan serah kepada PTUU

3(1)

Kembalikan salinan pendua kertas pertuduhan kepada pihak Pendakwaan dan salinan asal ke Mahkamah Terbuka

3(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(1)

4(2)

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

5(1)

Dengar kes dan beri keputusan i) ii) iii)

5(2)

6

Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya Rekod pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan Rekod pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman

Rekod keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

7(1)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

7(2)

Serah fail kepada PTUU

8(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

8(2)

Serah fail beserta Buku Kausa Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

9

yang

telah

dikemaskini

kepada

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

10(1)

Sedia Draf Perintah dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

10(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11(2)

Serah kepada PTUU

12

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

13

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

dimeterai

kepada

14(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan

14(2)

Simpan sesalinan dalam fail

15

16

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan Simpan fail

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 87 PENDAFTARAN DAN SEBUTAN KES SAMAN JABATAN DI MAHKAMAH MAJISTRET

BIL.

1.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

1) Terima Borang Permintaan Mahkamah 143 pin 1/ Saman, Borang Pengaduan 1980 Saman dan kertas pertuduhan Mahkamah 113 pin 4/ dalam 2 salinan. 01

JANGKA MASA

5 minit

2) Daftar dibawah Kod 87 dan rekod dalam Buku Kausa. 3) Buka fail. 4) Beri nombor daftar, tarikh Mahkamah 114 sebutan dan catatkan butir-butir Mahkamah 116 pin 2/ pertuduhan di dalam Buku 87 Kausa. 5) Serah Majistret/Pendaftar tandatangan.

kepada untuk

2.

Majistret/ Pendaftar

Tandatangan dokumen dan serah Sek.5(1) Akta Mahkamah Rendah kepada PTUU. (AMR) 1948

2 minit

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan kepada pihak pemohon dan salinan asal ke mahkamah terbuka.

3 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

4.

Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

1) Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar Malaya menggunakan CRT. Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 Sek. 272E KPJ Sek. 173(a) KPJ 2) Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya.

5.

Majistret

1) Dengar permohonan dan beri keputusan

Sek.173(a) KPJ

Sek.173(a) KPJ i. Pastikan OKS faham akan Sek.173(b) KPJ tuduhan yang dihadapinya. pengakuan OKS Sek.173(b) KPJ ii. Rekod samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri. iii. Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemenelemen pertuduhan diasaskan. 2) Rekod pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman. 3) Jika OKS minta bicara sila rujuk kepada proses bicara kod 82.

Tertakluk kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

PROSES

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan di dalam fail dan serah fail kepada untuk Majistret/Pendaftar tandatangan.

7.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2 minit

2) Serah fail kepada PTUU.

8.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa.

9.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11.

Majistret/ Pendaftar

Pembantu Tadbir UndangUndang

5 minit

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2) Serah kepada PTUU.

12.

2 minit

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES

BIL. JAWATAN

13.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2 minit

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

2 minit

16.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

1 minit

YANG BAGI KES-KES DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KESKES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 87 PENDAFTARAN DAN SEBUTAN KES-KES SAMAN JABATAN DI MAHKAMAH MAJISTRET

1(1)

Terima Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan dalam 2 salinan

1(2)

Daftar di bawah Kod 87 dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan rekodkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa

1(5)

2

Serah kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

Tandatangan dokumen dan serah kepada PTUU

3(1)

Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan kepada pihak pemohon dan salinan asal ke mahkamah terbuka

3(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(1)

4(2)

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

5(1)

Dengar Permohonan dan beri keputusan i) ii) iii)

Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya Rekod pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan

5(2)

Rekod pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman

5(3)

Jika OKS minta bicara sila rujuk kepada proses bicara kod 82

6

7(1)

Rekod keputusan di dalam fail Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

dan

serah

fail

kepada

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

7(2)

Serah fail kepada PTUU

8(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

8(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

9

10(1)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Sedia Draf Perintah dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

10(2)

Simpan sesalinan dalam fail

11(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11(2)

Serah kepada PTUU

12

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

13

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

14(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan

14(2)

Simpan sesalinan dalam fail

15

16

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan Simpan fail

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 82

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 88 SIASATAN KEMATIAN LAPORAN MATI MENGEJUT (LMM) DI MAHKAMAH MAJISTRET/ KORONER BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

1) Terima fail LMM dari pihak Polis. Sek. 328-341A KPJ Polis 60 (Pin.4/81) 2) Daftar dibawah Kod 88 dan Mahkamah 116 rekod dalam Buku Kausa. (Pin.2/87)

JANGKA MASA

5 minit

3) Buka fail.

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya 4) Beri nombor daftar, dan serah Bil.1/2007 Garis fail LMM kepada Majistret. Panduan Inkues

2.

Majistret

1) Teliti fail LMM Sek. 333 Kanun Prosedur Jenayah 2) Beri Keputusan a) Jika berpuas hati atas sebab (KPJ) kematian, beri verdict atau; b) Buat cadangan dijalankan.

siasatan

30 minit Sek. 339 (i) KPJ

3.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada Majistret untuk tandatangan.

Majistret

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan. 2) Serah fail kepada PTUU.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan fail LMM kepada Timbalan Pendakwaraya untuk tindakan selanjutnya.

2 minit

2 minit

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

2) Terima semula daripada Pendakwaraya.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

fail LMM Timbalan

a) Sekiranya verdict tidak disetujui oleh Timbalan Pendakwaraya, tetapkan tarikh untuk siasatan/ inkues. 5 minit b) Sekiranya verdict dipersetujui oleh Timbalan Pendakwaraya, rekod keputusan dalam Buku Kausa dan fail dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk simpanan. 3) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret untuk tandatangan.

6.

Majistret

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan.

2 minit

2) Serah fail kepada PTUU. 7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret untuk kelulusan.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

8.

Majistret

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2 minit 2) Serah kepada PTUU.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret untuk disemak dan tandatangan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

PROSES

JAWATAN

10.

Majistret

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

11.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan fail LMM kepada Timbalan Pendakwaraya untuk tindakan selanjutnya.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

2 minit

2) Maklum tarikh siasatan kepada Timbalan Pendakwaraya dan pihak–pihak yang terlibat. 5 minit 3) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan. 4) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia sepina, semak dan serah sepina kepada Majistret untuk tandatangan.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

13.

Majistret

14.

Semak dan tandatangan sepina dan serah kepada PTUU.

1) Jalankan siasatan/inkues. Majistret 2) Beri verdict.

15.

2 minit

Pembantu Tadbir UndangUndang

Bergantung kepada keadaan kes 5 minit

Kembalikan fail kepada Timbalan Pendakwaraya.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 88 SIASATAN KEMATIAN LAPORAN MATI MENGEJUT (LMM) MAHKAMAH MAJISTRET/ KORONER 1(1)

Terima fail LMM dari pihak Polis

1(2)

Daftar di bawah Kod 88 dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan serah fail LMM kepada Majistret

2(1)

Teliti fail LMM

2(2)

Beri Keputusan

2(2) (a)

Jika berpuas hati atas sebab kematian, beri verdict atau;

3

4(1)

2(2) (b)

Buat cadangan siasatan dijalankan

Rekod keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Majistret untuk tandatangan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Serah fail kepada PTUU

5(1)

Kembalikan fail LMM kepada Timbalan Pendakwaraya untuk tindakan selanjutnya

5(2)

Terima semula fail LMM daripada Timbalan Pendakwaraya

5(2) (a)

5(3)

6(1)

Sekiranya verdict tidak disetujui oleh Timbalan Pendakwaraya, tetapkan tarikh untuk siasatan/ inkues

5(2) (b)

Sekiranya verdict dipersetujui oleh Timbalan Pendakwaraya, rekod keputusan dalam Buku Kausa dan fail dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk simpanan

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret untuk tandatangan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

6(2)

Serah fail kepada PTUU

7(1)

Sedia Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret untuk kelulusan

7(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

8(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

8(2)

Serah kepada PTUU

9

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret untuk disemak dan tandatangan

10

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11(1)

Kembalikan fail LMM kepada Timbalan Pendakwaraya untuk tindakan selanjutnya

11(2)

Maklum tarikh siasatan kepada Timbalan Pendakwaraya dan pihak–pihak yang terlibat

11(3)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

11(4)

Simpan sesalinan dalam fail

12(1 ) 12(2 ) 13

Sedia sepina semak dan serah kepada Majistret untuk ditandatangan

Simpan sesalinan dalam fail

Semak dan tandatangan sepina dan serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

14

Jalankan siasatan/Inkues dan beri verdict

15

Kembalikan fail kepada Timbalan Pendakwaraya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 89 PERMOHONAN (JENAYAH) PELBAGAI DI MAHKAMAH MAJISTRET BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

1) Terima Permohonan (Jenayah) Notis Permohonan Pelbagai dalam dua salinan. beserta Afidavit yang telah diikrarkan Seksyen 99 – 102 2) Daftar dibawah Kod 89 dan Kanun Perosedur rekod dalam Buku Kausa. Jenayah (KPJ).

JANGKA MASA

3 minit

3) Buka fail. 4) Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan meterai Permohonan serta rekodkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa. 2.

3.

Majistret/ Pendaftar

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tandatangan agihkan fail.

dokumen

dan Sek 5(1) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1) Kembalikan salinan pendua Permohonan kepada pihak Pemohon dan salinan asal ke mahkamah terbuka.

4 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

4.

Jurubahasa

2 minit

Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar Malaya menggunakan CRT. Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 Sek. 272E Kanun Prosedur Jenayah (KPJ)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

PROSES

JAWATAN

5.

Majistret

Dengar perintah

Permohonan dan beri

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada untuk Majistret/Pendaftar tandatangan.

7.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

Tertakluk kepada kes

1 minit

2 minit

2) Serah fail kepada PTUU.

8.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa.

9.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan.

2) Serah Waran Menahan (jika perlu) yang dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan. 3) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

11.

PROSES

JAWATAN

Majistret/ Pendaftar

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG

JANGKA MASA

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2) Tandatangan Waran Menahan (jika perlu).

2 minit

3) Serah kepada PTUU.

12.

13.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

5 minit

2 minit

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

2 minit

16.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 89 PERMOHONAN (JENAYAH) PELBAGAI DI MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima Permohonan (Jenayah) Pelbagai dalam dua salinan

1(2)

Daftar di bawah Kod 89 dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan meterai Permohonan serta rekodkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa

2

Tandatangan dokumen dan agihkan fail

3(1)

Kembalikan salinan pendua Permohonan kepada pihak Pemohon dan salinan asal ke Mahkamah Terbuka

3(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

5

Dengar Permohonan dan beri Perintah

6

Rekod keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

7(1)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

7(2)

Serah fail kepada PTUU

8(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

8(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang Majistret/Pendaftar untuk tandatangan

9

10(1)

telah

dikemaskini

kepada

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Sedia Draf Perintah, semak dan serah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

10(2)

Serah Waran Menahan (jika perlu) Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

10(3)

Simpan sesalinan dalam fail

11(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11(2)

Tandatangan Waran Menahan (jika perlu)

11(3)

Serah kepada PTUU

yang

12

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

13

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

dimeterai

dimeterai

kepada

kepada

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

14(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret/Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos/Serahan Tangan

14(2)

Simpan sesalinan dalam fail

15

16

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 413 KANUN PROSEDUR JENAYAH MAHKAMAH MAJISTRET BIL. JAWATAN

1.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

1) Terima Permohonan.

Sek. 413 KPJ

JANGKA MASA

2 minit

2) Daftar dibawah Kod 89 (Seksyen 413 KPJ) dan catat dalam Buku Kausa. 3) Buka fail. 4) Serah Permohonan Majistret/Pendaftar.

2.

Majistret / Pendaftar

kepada

1) Dengar Permohonan dan beri keputusan.

5 minit

2) Jika dibenarkan, keluarkan Perintah untuk menyerahkan harta tersebut.

3.

Jurubahasa

1) Catat keputusan dalam fail dan Sek. 413(2) KPJ serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan. 2) Terangkan syarat – syarat bon kepada pemilik dan penjamin. Pemilik dan penjamin menandatangani bon beserta syarat – syarat untuk mengemukakan harta tersebut di Mahkamah apabila diperlukan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

4.

Majistret/ Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

1) Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan. 2) Serah fail kepada PTUU.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan Buku Kausa.

di

dalam

6.

Majistret/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Failkan satu salinan bon jamin di dalam fail khas di bawah Seksyen 413 KPJ.

2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan.

2) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Majistret/Pendaftar untuk kelulusan. 3) Serah Waran Menahan (jika perlu) yang dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan. 4) Simpan sesalinan dalam fail.

8.

Majistret/ Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah. 2) Tandatangan Waran Menahan (jika perlu). 3) Serah kepada PTUU.

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES

BIL. JAWATAN

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

10.

Majistret/ Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih.

11.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan kepada PAP untuk diserahkan kepada peguam melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

13.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 413 KANUN PROSEDUR JENAYAH MAHKAMAH MAJISTRET 1(1)

Terima Permohonan

1(2)

Daftar di bawah Kod 89 (Seksyen 413 KPJ) dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Serah Permohonan kepada Majistret/Pendaftar

2(1)( 2) 3(1)

3(2)

4(1)

Dengar Permohonan dan beri keputusan. Jika dibenarkan, keluarkan Perintah untuk menyerahkan harta tersebut

Rekod keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

Terangkan syarat – syarat bon kepada pemilik dan penjamin. Pemilik dan penjamin menandatangani bon beserta syarat – syarat untuk mengemukakan harta tersebut di Mahkamah apabila diperlukan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

4(2)

Serah fail kepada PTUU

5(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

5(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

telah

dikemaskini

kepada

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

6

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

7(1)

Failkan satu salinan bon jamin di dalam fail khas di bawah Seksyen 413 KPJ

7(2)

Sedia Draf Perintah, semak dan Majistret/Pendaftar untuk kelulusan

7(3)

Serah Waran Menahan (jika perlu) yang dimeterai kepada Majistret/Pendaftar untuk ditandatangan

7(4)

Simpan sesalinan dalam fail

8(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

8(2)

Tandatangan Waran Menahan (jika perlu)

8(3)

Serah kepada PTUU

serah

Draf

Perintah

kepada

9

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Majistret /Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

10

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Majistret /Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos/Serahan tangan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11(2)

12

13

Simpan sesalinan dalam fail

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 6(1) AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 MAHKAMAH MAJISTRET BIL. JAWATAN

1.

Pembantu Tadbir UndangUndang

2.

Majistret

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

1) Terima Laporan Perubatan, Borang 2, 3, 4, 5 dan 6 Laporan Air Kencing Dan Kaedah – Kaedah Laporan Pegawai Pemulihan. Penagih Dadah (Rawatan dan 2) Masukkan laporan – laporan Pemulihan) (Borangdan borang perintah. borang)1998 (P.U.)(A) 310/98) 3) Bawa Pegawai Polis, Pegawai Pemulihan dan subjek ke hadapan Majistret. 1) Semak Laporan Perubatan, Sek..6(1)(a) Akta Laporan Air Kencing Dan Pemulihan Dadah (Rawatan dan Laporan Pegawai Pemulihan. Pemulihan) 1983 2) Pastikan Penama memahami A1018/1998. semua laporan. Re ROSHIDI B. MOHAMED [1988] 2 3) Sekiranya Penama mengakui MLJ 193. semua laporan. Penama disahkan penagih dadah 4) Beri Perintah dan pertimbangkan perkara-perkara berikut: Sek. 6(1)(a) APD (R&P) 1983 a) Syor Pegawai Pemulihan A1018/1998. dan beri peluang penama membuat representasi. Sek. 6(1)(a) APD (R&P) 1983 b) Penama diletakkan di A1018/1998. bawah pengawasan selama 2 -3 tahun; atau c) Penama dimasukkan ke mana – mana Pusat Pemulihan selama 2 tahun.

JANGKA MASA

10 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL. JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

5) Sekiranya subjek tidak mengakui laporan, tetapkan tarikh siasatan Laporan Perubatan Atau Laporan Air Kencing dan pertimbangkan perkara-perkara berikut: a) Jalankan siasatan membuat keputusan siasatan;atau

Sek. 6(1)(a) APD (R&P) 1983 A1018/1998.

JANGKA MASA

(Tertakluk kepada kes)

Sek. 6(1)(a) APD (R&P) 1983 A1018/1998.

dan atas

b) Terus beri Perintah seperti dalam Bil. 2(4).

3.

4.

Majistret

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tandatangan Borang Perintah Borang 2, 3, 4, 5 dan 6 Pengawasan atau Perintah ke Kaedah – Kaedah Pusat Pemulihan. Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) (Borangborang)1998 (P.U.)(A) 310/98)

Rekod Perintah dan simpan fail.

1 minit

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 89 PERMOHONAN DIBAWAH SEKSYEN 6(1) AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 1(1)

Terima Laporan Perubatan, Laporan Air Kencing Dan Laporan Pegawai Pemulihan

1(2)

Masukkan laporan-laporan dan borang perintah

1(3)

Bawa Pegawai Polis, Pegawai Pemulihan dan subjek ke hadapan Majistret

2(1)

Semak Laporan Perubatan, Laporan Air Kencing Dan Laporan Pegawai Pemulihan

2(2)

2(3)

Pastikan Penama memahami semua laporan

Sekiranya Penama mengakui semua laporan. Penama disahkan penagih dadah

2(5)

Sekiranya subjek tidak mengakui laporan, tetapkan tarikh siasatan Laporan Perubatan Atau Laporan Air Kencing dan pertimbangkan perkara-perkara berikut: a) Jalankan siasatan dan membuat keputusan atas siasatan; atau b) Terus beri Perintah seperti dalam Bil. 2(4)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

Beri Perintah dan pertimbangkan perkara-perkara berikut:

2(4)

3

4

a)

Syor Pegawai representasi

Pemulihan

dan

beri

peluang

penama

membuat

b)

Penama diletakkan di bawah pengawasan selama 2 -3 tahun; atau

c)

Penama dimasukkan ke mana-mana Pusat Pemulihan selama 2 tahun

Tandatangan Borang Perintah Pengawasan atau Perintah ke Pusat Pemulihan Rekod Perintah dan simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 3(2) AKTA ORANG-ORANG PAPA 1977 MAHKAMAH MAJISTRET BIL

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan. Akta Orang-orang 2) Daftar dibawah Kod 89 Papa 1977 (Seksyen 3(2) Akta OrangOrang Papa 1977) dan rekod dalam Buku Kausa.

3 minit 1 minit

3) Buka fail. 4) Serah Permohonan Majistret/Pendaftar.

2.

Majistret/ Pendaftar

kepada

1) Dengar permohonan dalam Sek .3 (2) Akta OrangMahkamah Tertutup dengan Orang Papa 1977 dibantu oleh Pegawai Pelindung dan beri keputusan.

20 minit

2) Jika Permohonan dibenarkan, keluarkan Perintah supaya Penama ditahan di tempat perlindungan untuk tempoh tidak lebih dari sebulan bagi tujuan siasatan. 3) Jika Permohonan Penama dibebaskan.

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

ditolak,

Sedia Perintah Sementara untuk ditandatangani oleh Majistret.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

4.

PROSES

JAWATAN

Majistret

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima dokumen berikut daripada Pegawai Pelindung :a) Laporan Siasatan b) Laporan Sosial 2) Dengar Permohonan selepas siasatan dijalankan oleh Pegawai Pelindung dan beri keputusan 3) Jika Permohonan dibenarkan, beri Perintah agar Penama diberi Perlindungan.

20 minit

4) Jika Permohonan ditolak dan beri Perintah agar Penama dibebaskan. 5) Tandatangan Borang Perintah Perlindungan.

5.

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah untuk ditandatangani oleh Majistret.

Majistret

Semak dan tandatangan Perintah.

5 minit

2 minit 7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod Permohonan diselesaikan dalam Kausa. 2) Simpan fail.

yang Buku 2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 3(2) AKTA PORANG-ORANG PAPA 1977 MAHKAMAH MAJISTRET 1(2)

Terima Permohonan

1(2)

Daftar dibawah Kod 89 (Seksyen 3(2) Akta orang-orang Papa 1977) dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Serah Permohonan kepada Majistret/Pendaftar

2(1)

Dengar Permohonan dalam Mahkamah Tertutup dengan dibantu oleh Pegawai Pelindung dan beri Keputusan

2(2)

3

Jika Permohonan dibenarkan, keluarkan Perintah supaya Penama ditahan di tempat perlindungan untuk tempoh tidak lebih dari sebulan bagi tujuan siasatan

2(3)

Jika Permohonan Penama dibebaskan.

Sedia Perintah Sementara untuk ditandatangani oleh Majistret

ditolak,

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(1)

4(2)

4(3)

4(5)

Terima dokumen berikut daripada Pegawai Pelindung :a) Laporan Siasatan b) Laporan Sosial

Dengar Permohonan selepas siasatan dijalankan oleh Pegawai Pelindung dan beri keputusan

Jika Permohonan dibenarkan, beri Perintah agar Penama diberi Perlindungan

4(4)

Jika Permohonan ditolak dan beri Perintah agar Penama dibebaskan

Tandatangan Borang Perintah Perlindungan

5

Sedia dan serah Perintah untuk ditandatangani oleh Majistret

6

Semak dan tandatangan Perintah

7

Rekod Permohonan yang diselesaikan dalam Buku Daftar dan simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 46 AKTA KANAK-KANAK 2001 BIL. JAWATAN

1.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Bertulis daripada ibubapa/penjaga/ Pegawai Akhlak. 2) Daftar dibawah Kod 89 (Seksyen 46 Akta Kanak-kanak 2001) dan catat dalam Buku Kausa.

3 minit

3) Buka fail. 4) Serah Permohonan Majistret/Pendaftar.

2.

Majistret

kepada

1) Dengar Permohonan dalam Mahkamah Tertutup dengan Sek.46(1)(a),(b) & (c) dibantu oleh Pegawai Pelindung Akta Kanak-Kanak dan beri Keputusan. (AKK) 2011

5 minit

2) Berikan kebenaran untuk penahanan sementara kanakkanak yang tidak terkawal. 3) Tetapkan tarikh pendengaran Permohonan sementara menunggu Laporan Akhlak disediakan.

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail sementara menunggu tarikh pendengaran permohonan.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES

BIL. JAWATAN

4.

Majistret

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG – UNDANG

JANGKA MASA

1) Dengar Permohonan dalam S.11 AKK 2001 Mahkamah Kanak-kanak dengan kehadiran 2 orang Penasihat, kanak-kanak bersama ibu bapa/ penjaga dan Pegawai Akhlak. 2) Buat Keputusan

15 minit

3) Jika Permohonan dibenarkan, keluarkan Perintah supaya kanak-kanak tersebut:Seksyen 46 (2) (aa) (bb) AKK 2001 a) Dihantar ke sekolah yang diluluskan; atau b) Diletakkan di bawah pengawasan Pegawai Akhlak;atau c) Dihantar ke Asrama Akhlak

5 minit

4) Jika Permohonan ditolak, kanak-kanak tersebut hendaklah diserahkan kepada keluarganya.

5.

6. 7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah untuk ditandatangani oleh Majistret.

5 minit

Majistret

Semak dan tandatangan Perintah.

2 minit

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod Permohonan diselesaikan dalam Kausa.

1 minit

2) Simpan fail.

yang Buku

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 89 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 46 AKTA MAHKAMAH KANAK – KANAK 2001 1

Terima Permohonan Bertulis daripada ibubapa/ penjaga/ Pegawai Akhlak

1(2)

Daftar dibawah Kod 89 (Seksyen 46 Akta Kanak-kanak 2001) dan catat dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Serah Permohonan kepada Majistret/Pendaftar

2(1)

Dengar Permohonan dalam Mahkamah Tertutup dengan dibantu oleh Pegawai Pelindung dan beri keputusan

2(2)

2(3)

3

4(1)

Berikan kebenaran untuk penahanan sementara kanak-kanak yang tidak terkawal

Tetapkan tarikh pendengaran Permohonan sementara menunggu Laporan Akhlak disediakan.

Simpan fail sementara menunggu tarikh pendengaran permohonan

Dengar Permohonan dalam Mahkamah Kanak-kanak dengan kehadiran 2 orang Penasihat, kanak-kanak bersama ibu bapa/ penjaga dan Pegawai Akhlak

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

4(3)

Buat Keputusan

1) Jika Permohonan dibenarkan, keluarkan Perintah supaya kanakkanak tersebut:-

4(4)

2) Jika Permohonan ditolak, kanak-kanak tersebut hendaklah diserahkan kepada keluarganya

a) Dihantar ke sekolah yang diluluskan; atau b) Diletakkan di bawah pengawasan Pegawai Akhlak;atau c) Dihantar ke Asrama Akhlak

5

Sedia dan serah Perintah untuk ditandatangani oleh Majistret

6

Semak dan tandatangan Perintah

7

Rekod Permohonan yang diselesaikan dalam Buku Kausa dan simpan fail

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.